Til hovedinnhold
Norsk English

HydroDetect -utvikling av et diagnoseverktøy for gjelleskader fra nesledyr

Prosjektet skal utvikle en ikke-dødelig, PCR-basert metode til identifikasjon av nesleceller i vann- og svaberprøver fra gjelleslim.

Kontaktperson

Figur. Frigjort neslecelle fra hydroiden E. larynx, og et gjellefilament med skade etter eksponering for nesleceller
Figure 1: a) Frigjort neslecelle fra hydroiden E. larynx, og b) og et gjellefilament med skade etter eksponering for nesleceller (bilder fra Bloecher et al., 2018).

Dårlig gjellehelse er en av de viktigste årsakene til redusert vekst og forhøyet dødelighet hos oppdrettslaks. Ved siden av sykdommer som AGD, kan nesleceller fra både maneter og hydroider utgjøre en risiko for gjellehelse. Neslecellene frigjøres i vannet som følge av driftsoperasjoner som notvask og det er bevist at dette kan medføre nedsatt gjellefunksjon.

Selv om man kan se gjelleskader i histologi er det ikke alltid lett å identifisere skadenes opphav. Det er derfor behov for nye diagnoseverktøy som kan brukes i tillegg til histologiske undersøkelser, og som gjør det mulig å iverksette målrettede, skadebegrensende tiltak og endringer i oppdrettspraksis som begrenser omfang og konsekvenser. 

En mulig tilnærming er bruk av svaberprøver kombinert med genetisk analyse (PCR) som allerede anvendes til diagnostisering av for eksempel amøbegjellesykdom. Slik prøvetaking dreper ikke fisken og har derfor en fordel fremfor dødelige prøvetakingsteknikker til histologiske analyser. 

Mål

Prosjektet skal utvikle en ikke-dødelig, PCR-basert metode til identifikasjon av nesleceller i vann- og svaberprøver fra gjelleslim. 

Fordi hydroider (Ectopleura larynx) oppstår naturlig på oppdrettsnot, kan prøvematerialet fra disse enkelt oppdrives og skal derfor brukes som modellart. Metoden skal testes i et eksponeringsforsøk i tank.

Delmålene er: 
1. Utvikling av et kvantitativt PCR (qPCR) assay basert på genetisk materiale fra norsk E. larynx.

2. Verifisering av utviklet qPCR assay gjennom et eksponeringsforsøk med Atlantisk laks.

Prosjektorganisering 

Prosjektet er et samarbeid mellom SINTEF Ocean, Pharmaq Analytic AS og NMBU. Prosjektet ledes av Dr. Nina Bloecher (SINTEF Ocean). Øvrige deltakere er Dr. Roman Netzer og Dr. Deni Ribicic fra SINTEF Ocean, Dr. Kai-Inge Lie fra Pharmaq analytic og Dr. Liv Østevik fra NMBU.

Prosjektet er delt i 3 arbeidspakker: 
AP1: Formidling og administrasjon
AP2: Utvikling av genetisk analysemetode til deteksjon av hydroidematerialet
AP3: Smitteforsøk

Prosjektet finansieres av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfinansering (FHF).

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2024 - 2025

Utforsk fagområdene