Til hovedinnhold
Norsk English

Dokumentasjon av effektivitet av alternative metoder for begroingskontroll

FHF-prosjektet ALLEGRO skal dokumentere effektiviteten av alternative metoder for begroingskontroll på not og harde overflater, eksempelvis på sensorer.

Kontaktperson

Begroing på nøter
Begroing på not

Målsetting

Hovedmål for prosjektet er å dokumentere effektivitet av alternative metoder for begroingskontroll på oppdrettsnøter.

Delmål:

  1. Dokumentasjon av effektivitet av antibegroingsmiddel for nett i felttest
  2. Dokumentasjon av effektivitet av antibegroingsmiddel for overflater i felttest

Det skal testes 4 impregneringer som er basert på alternative biocider og ikke inneholder kobber. I tillegg skal det testes 2 impregneringer som har mye lavere kobberinnhold (<7 % av vektinnhold Cu2O) enn vanlige kobberimpregneringer (20-30 % Cu2O), men som skal beskytte not like godt. Alternative metoder til impregneringer er ikke inkludert i prosjektet, ettersom det per i dag ikke finnes metoder på markedet eller i prototypfase som er like lovende som de utvalgte impregneringer, og som ikke støtter seg på økende vaskeaktivitet eller økt bruk av kobber (som not med kobberlegering). 

Antibegroingsmiddelet for overflater som skal testes er basert på kobber, men bruker en teknologi som fører til veldig lave utslippsrater samtidig som det opprettholder høy funksjonalitet.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2016 - 2018