Til hovedinnhold
Norsk English

RACE NetCleaning

Prosjektet skal undersøke påvirkningen avfall fra notvask har på gjellehelsen til atlantisk laks,

Kontaktperson

A polyp of the biofouling hydroid Ectopleura larynx (left), with a close-up of a tentacle showing released stinging cells (right)

Begroing på nøter fjernes regelmessig på stedet. Under vasking av nøter vil groeorganismer og fragmenter av dette frigjøres i vannet hvor det kan komme i kontakt med fisken. Eksperimenter i laboratorier har vist at partikler av det allestedsnærværende begroingshydroiden Ectopleura larynx kan skade gjellene og skaden kan være synlig opp til syv dager. Men påvirkningen av vaskeavfall og omfanget av eksponeringen har ikke blitt bekreftet i feltforsøk.

Analyser av gjellehelse baserer seg på histologiske analyser for å vurdere gjelle patologi. Videre vil tilstedeværelsen av skadelige organismer på gjellene, slik som f.eks Paramoeba perurans, som forårsaker AGD bli oppdaget ved bruk av genetiske markører. Fordelen ved å bruke genetiske markører er at det ikke er nødvendig med destruktiv prøvetaking.

Dette prosjektet tar sikte på å utvikle lignende ikke-destruktiv metode ved å ta i bruk genetiske markører for å bedømme hvilken påvirkning avfallet fra vaskeprosessen har.

I løpet av hoved-begroingssesongen (august-oktober) i 2020 skal tre tester utføres hvor prøvetaking av fisken vil blir gjort før, under og en dag etter notvask. En sammenlignbar kartlegging av hvilken påvirkning notvask har på gjellehelse vil bli utført basert på gjelle histologi og tilstedeværelsen av genetiske markører for skadelige begroingsorganismer.

Prosjektet vil gi mer kunnskap om fiskehelse og velferd assosiert med alminnelig oppdretts operasjoner og gjøre oss i stand til å utvikle etterlengtede begrensende tiltak.

Hovedmål

Prosjektets hovedmål er å undersøke hvilken påvirkning avfall fra notvask har på gjellehelse til atlantisk laks ved å bruke tverrfaglige nyskapende teknologier.

Delmål

  • Analyse av begroing på nøter og av vaskeavfall
  • Analysere effekten notvask har på gjellehelse til Atlantisk laks ved å bruke tradisjonelle histologiske metoder.
  • Sekvensering av transkriptomet (RNAseq) av Ectopleura larynx for å identifisere genetiske markører for å utvikle metoder for hurtigtesting av gjellehelse.
  • Påvisning og kvantifisering av målgener fra mulig skadelige organiser i gjelleslim på atlantisk laks.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

01.04.2020 - 31.12.2021

Budsjett: 2,1 MNOK

Partner: University Bielefeld, Germany