Til hovedinnhold

Erlend Indergård

Seniorforsker

Erlend Indergård

Seniorforsker

Erlend Indergård
Telefon: 934 11 312
E-post:
Avdeling: Fiskeri og ny biomarin industri
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1825721/

Transport of laying hens from egg producers to stationary abattoirs are often linked to issues related to animal welfare. A Norwegian chicken abattoir in cooperation with SINTEF Ocean led the development for design of a mobile abattoir for production of 7000 hens per day. The mobile system will be...

År 2020
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel