Til hovedinnhold

Randulf Høyli

Master of science

Randulf Høyli

Master of science

Randulf Høyli
Telefon: 986 71 721
E-post:
Avdeling: SINTEF Nord
Kontorsted: Tromsø

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1928908/

Senja kommune regulerer planarbeidet for Klubben næringspark på Senja. Næringsparken er forbeholdt blågrønn næringsvirksomhet og så langt er det to aktører som har besluttet å etablere seg på området, herunder slakteri og bearbeidingsanlegg, og EPS-fabrikk. Videre er anlegg for videreforedling av...

Forfattere Randulf Høyli Hanne Wasmuth Brendeløkken Jan Ove Evjemo Matilde Skogen Chauton
År 2020
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1676430/

Åpning av Barentshavet sørøst (heretter kalt Barentshavet SØ) er den første åpningen av et nytt område for petroleumsvirksomhet på 20 år. Dette området har nye og potensielt større utfordringer enn det vi tidligere har stått ovenfor i nyåpnede områder på sokkelen og i Barentshavet. Rapporten tar for...

Forfattere Tore Syversen Randulf Høyli Frode Dinessen
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1704201/

Formålet med mulighetstudien har vært å beskrive status og utviklingstrekk for modne og umodne havnæringer i nord, samt framskrive sysselsettingen og verdipotensialet for aktuelle næringer i to ulike scenarier fram mot 2040. Studien viser et betydelig vekstpotensial for fiskeri og havbruk...

Forfattere Gorm Breimo Maria Leitet Randulf Høyli Magnus Stoud Myhre Roger Richardsen
År 2018
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1613480/

Rapporten er resultat av et forskningsprosjekt utført på oppdrag for Fiskeri og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF). Hovedformälet har vært å analysere mulige konsekvenser ved ä flytte all eksisterende og fremtidig produksjon av atlantisk laks, henholdsvis matfisk og postsmolt over i lukkede...

Forfattere Øyvind Hilmarsen Even Ambros Holte Hanne Brendeløkken Randulf Høyli Erik Skontorp Hognes
År 2018
Type Rapport