Til hovedinnhold

Elizaveta Vereshchagina

Seniorforsker

Elizaveta Vereshchagina

Seniorforsker

Elizaveta Vereshchagina
Telefon: 930 04 358
E-post:
Avdeling: Microsystems and Nanotechnology
Kontorsted: Oslo

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1637041/

Two key issues in the manufacturing of microfluidic devices are to obtain low surface roughness, i.e. in the range of nanometers (to facilitate optical detection and controlled flow through microfluidic networks), and to achieve robust bonding. Here we report that a chemical polishing step, used for...

År 2018
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1615062/

I det nystartete prosjektet EXIT (EXosomes Isolation Tool) skal SINTEF, som en del av en flerfaglig gruppe, utvikle et miniatyrisert analyseverktøy for å undersøke eksosomer i prøver fra pasienter med Alzheimers sykdom. Eksosomer «bærer» ulike molekyler som proteiner, microRNA og metabolitter, og...

År 2018
Type Populærvitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1552454/

Two key issues in the manufacturing of microfluidic devices are to obtain low surface roughness, i.e. in the range of nanometers (to facilitate optical detection and controlled flow through microfluidic networks), and to achieve robust bonding. Here we report that a chemical polishing step, used for...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1509305/

A new rapid prototyping method is reported. It is based on injection molding with inexpensive mold inserts, 3D-printed in durable polymer-based materials. The method allows for manufacturing of microfluidics in common thermoplastics materials at a lower cost and with shorter lead-times compared to...

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1462947/

Mange får bredspektret antibiotika fordi de tror de er allergiske mot penicillin. Norske forskere utvikler nå en allergitest som avslører hvem som er allergiske, og graden av allergi. Det vil gi bedre behandling mot infeksjoner- og motvirke resistens....

År 2017
Type Populærvitenskapelig artikkel