Til hovedinnhold
Norsk English

UPTURN

Det overordnede målet i UPTURN-prosjektet er utvikling av et multiparametrisk instrumentasjonsutstyr som første gang tar i bruk kombinasjonen av mikrofluidiske elektrokjemiske celler og avanserte mikroelektroder.

Kontaktperson

ill. SINTEF

Denne instrumenteringen vil være kompatibel med andre in situ analyseteknologier som UV-Vis, FTIR/IR, Raman, NMR og ultra-rask laserspektroskopi. Ambisjonen er å utvikle et kraftig, men likevel fleksibelt forskningsverktøy, som er åpent for tilpasning av interne komponenter, eksperimentelle forhold og nedstrømsanalyse av brukerne. Vi ser for oss at slike verktøy vil revolusjonere dagens praksis innen laboratorieanalyse.

Foreløpig har instrumenter for elektrokjemiske studier ofte praktiske begrensninger. De mest kritiske er stort prøvevolum i elektrokjemiske celler, stor elektrodestørrelse, mangel på multipleksanalyse og vanskelig integrasjon av skreddersydde elektrodematerialer. Videre bruker fleste systemene bare én enkelt analytisk teknikk. 

Flere viktige funksjoner vil bli implementert i den endelige UPTURN-instrumentasjonsplattformen. Blant disse er reduksjon i strømningscellevolum for å kunne brukes for applikasjoner som krever små væskevolum (f.eks. bioanalytter og rene ioniske ledere) eller for kostbare kjemikalier (f.eks. Ioniske væsker, nanosonder). Cellene vil ha miniatyriserte elektroder som igjen bidrar til høyere massetransport, lavt ohmsk tap, mindre RC-konstant og forbedret signal-støy-forhold. Muligheten for multipleksede elektrokjemiske analyser og integrasjon av brukernes proprietære materialer er andre funksjoner som er svært etterspurte på markedet.

UPTURN-konsortiet inkluderer et tverrfaglig team av unge forskningseksperter innen mikro- og nanofabrikasjon, avanserte nanomaterialer, elektrokjemi, systemintegrasjon og maskinvaredesign. Teamet vil samarbeide rundt utviklingen av nye elektrokjemiske metoder og overføre dem til en ny kommersiell applikasjon. Den polske kompetansen inkluderer (i) Redox.me, en Krakow-basert gren av selskapet som spesialiserer seg på fabrikasjon av multifunksjonelle elektrokjemiske oppsett, (ii) Institute of Physical Chemistry of Polish Academy of Science, en akademisk gruppe med ekspertise innen elektrokjemi, materialtesting og mikrofluidikk, og (iii) Gdańsk University of Technology, en akademisk gruppe som fokuserer på utvikling av avanserte funksjonelle materialer. Den norske delen av konsortiet er representert av SINTEF MiNaLab som bidrar med et solid fundament innen mikroteknologi, nanoteknologi og avansert materialvitenskap.

Prosjektet er en fremragende mulighet for opplæring og utdanning av unge forskere, og vil være en god plattform for å oppnå tidlig karriereerfaring innen tverrfaglige, innovative og industriell forskning. Prosjektet vil fremme langsiktig samarbeid mellom Polen og Norge. Det er mulig at deler av det fremtidige produktet vil produseres i Norge. 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Finansiering:

Upturn er finansiert av Norway Grants program 2014-2021.