Til hovedinnhold
Norsk English

BreathSense

Målet med BreathSense-prosjektet er å lage en ny klinisk arbeidsflyt og en bærbar pustediagnostisk enhet som kan brukes for å overvåke pasienter hjemme. Dette vil gjøre det mulig å forutse forverringer i KOLS (kronisk obstruktiv lungesykdom) i tidlig fase.

Kontaktperson

Foto: W. Juvik / SINTEF.

Mennesker med KOLS møter ofte utfordringer knyttet til pust, i form av vanskeligheter med å puste og sterk utmattelse. Forverring av KOLS er hovedårsaken til sykehusinnleggelser og det påvirker livskvaliteten til KOLS-pasienter betydelig. Dette kan føre til hyppige sykehusopphold og gjøre tilstanden verre over tid. I alvorlige tilfeller kan det til og med være livstruende. Akkurat nå baserer vi diagnosen utelukkende på vurdering av symptomer, og dessverre er det da ofte for sent å igangsette effektiv behandling. 

For å løse dette problemet jobber BreathSense-konsortiet med å lage et bærbart pusteanalyseapparat som kan oppdage spesifikke pustemarkører, uten behov for invasive prosedyrer. En av partnerne, RespiQ (Nederland), jobber med utvikling av en større prototype for å oppdage biomarkører i pusten. I samarbeid med sensor-eksperter (MiNaLab, SINTEF Digital, Norge), elektronikk-spesialister (uRoboptics, Portugal), eksperter på brukeropplevelse (NeLL, Nederland), og en klinisk spesialist innen KOLS (KCL, Storbritannia), vil denne lovende teknologien videreutvikles og tilpasses til praktisk bruk innen helsevesenet. Den tiltenkte, kompakte pustediagnostiske enheten og den innovative metoden for å overvåke KOLS-pasienter som utvikles i prosjektet, vil gjøre det mulig å overvåke pasienter hjemme hos seg selv. 

Ved bruk av digitale biomarkører kan pasienter og leger mer pålitelig forutsi forverringer og handle tidlig for å unngå sykehusinnleggelse. Det forventes at opptil 95% av sykehusoppholdene kan forhindres. Denne tilnærmingen representerer en betydelig endring i håndteringen av KOLS, fra passiv diagnostikk til proaktiv overvåking og forebygging blant pasienter – både hjemme og på sykehus. I tillegg til påvisning av KOLS har teknologien også andre bruksområder. Den tiltenkte diagnostiske enheten kan også tilpasses for andre luftveis- og mage-tarm-sykdommer som astma, lungekreft og irritabel tarmsyndrom (IBS). Denne teknologien har potensial til å revolusjonere diagnostikk hjemme, som kommer millioner av mennesker til nytte og reduserer presset på helsevesenet. 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2023 - 2027

Finansiering

Finansiert av Den europeiske union (tilskuddsnummer 101115028)

Utforsk fagområdene