Til hovedinnhold
Norsk English

μBIOSEP

Hovedmålene for μBIOSEP-prosjektet er introduksjonen av mikromaskinerte ESI-grensesnitt og miniatyriserte enheter som muliggjør automatiserte analyser av prøver på integrert LC-separasjonskolonner på en og samme brikke.

Kontaktperson

Foto: SINTEF

Analyse av biomolekyler har en nøkkelfunksjon innen biovitenskap og farmasøytisk industri. Analytter er ofte til stede i komplekse prøver, f.eks. kroppsvæsker, og da brukes avanserte analysemetoder som kombinerer forskjellige teknikker, f.eks. separasjon med væskekromatografi (LC) eller kapillær elektroforese (CE) koplet til massespektrometrisk (MS) deteksjon med elektrospray ionisering (ESI). Miniatyrisering gir generelt svært effektive og rimelige analyseverktøy som i tillegg har en gevinst pga. lave analysevolumer som er viktig ved bruk av verdifull biologisk materiale tilgjengelig i begrenset mengde. Foreløpig leveres ESI-grensesnitt med små volumer bare av MS-produsenter som en del av instrumentene. De kan derfor bli dyre og er ofte ikke kompatible med andre produsenters produkter, og begrenser dermed veksten i biomolekylær analysesektor.

Hovedmålene for μBIOSEP-prosjektet er altså introduksjonen av mikromaskinerte ESI-grensesnitt og miniatyriserte enheter som muliggjør automatiserte analyser av prøver på integrert LC-separasjonskolonner på en og samme brikke. Videre fokus er integreringen av disse enhetene i allsidige, kostnadseffektive analytiske plattformer, egnet for et bredt spekter av applikasjoner i bio- og farmasøytisk vitenskap. Bruken av miniatyriserte enheter fører i seg selv til økt analytisk effektivitet og høyere gjennomstrømning, og endrer måten bioanalyse utføres på. En betydelig reduksjon av forbruket av kjemikalier vil også resultere i en grønnere teknologi, som er mye etterspurt av alle sektorer. Prosjektet er avhengig av topp moderne renromslaboratorium samt kunnskap og erfaring med design og produksjon av silisiumbaserte mikrosystemer, som er en sentral kompetanse hos SINTEF MiNaLab. Prosjektet benytter også analyseplattformen ved SINTEF Bioteknologi og nanomedisin, spesielt instrumentering for høyoppløselig massespektrometri, og erfaring og kunnskap innen analytiske utfordringer og metodeutvikling for biovitenskapelige applikasjoner.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2024

Samarbeidspartnere/-
konsortium

Institutt for analytisk kjemi ved Czech Academy of Sciences, v. V. I. i Brno er koordinator for prosjektet. De andre partnerne er Watrex i Praha, SINTEF MiNaLab i Oslo, og avd. for bioteknologi og nanomedisin ved SINTEF. Konsortiet vil styrke eksisterende kompetanse samt bygge ny kompetanse hos både de tsjekkiske og norske partnerne.