Til hovedinnhold
Norsk English

POLSENS

POLSENS-prosjektet har som mål å utvikle to frittstående, bærbare plattformer for rask og pålitelig deteksjon av miljøforurensninger i overflatevann ved å kombinere optisk spektroskopi og elektrokjemi.

Kontaktperson

Foto: SINTEF

De to plattformene retter seg mot den samme applikasjonen, men behandler forskjellige prøvevolumer - h.h.v. i områdene µL (mikroliter) og mL (milliliter). De planlagte plattformene vil kombinere fordelene fra to metoder: a) høy spesifisitet og høy sensitivitet v.h.a. "Surface Enhanced Raman spektroscopy" (SERS), og b) allsidighet, bærbarhet og lave kostnader v.h.a. elektrokjemi (electrochemistry - EC). SINTEF vil delta i utviklingen av den kombinerte SERS-EC måleplattformen som skal integreres i et mikrofluidisk system for analyse av vannprøver i μL-området. Integrasjon av sensorer og mikrofluidikk kan gi flere fordeler. Noen av disse er mer effektiv strømningskontroll i mikroskala, optimal eller forbedret følsomhet for analyttene man ser etter, multiplekset analyse skreddersydd sensorenes krav og testmiljøet, mulig integrering av funksjoner for prøvepreparering (f.eks. filtrering), brukervennlig emballasje, brukervennlighet i felt, og økt pålitelighet og nøyaktighet. POLSENS-prosjektet inneholder mange spennende teknologiske og vitenskapelige utfordringer knyttet til å kombinere de to målemetodene og integrere dem med mikrofluidikk.

Konseptet vil bli demonstrert på pesticidet endosulfan, et organohalid som er identifisert som en miljøforurenser av økende betydning, i henhold til Stockholmkonvensjonen og JRC Watch List. Prosjektet vil også se på tilpasning av måleplattformen mot andre miljøforurensere (f.eks. lambda-cyhalotrin og tiabendazol). POLSENS-prosjektet har som mål å akkumulere kunnskap og data innen påvisning av pesticider i overflatevann der mulige forurensningskilder er til stede. Resultatene vil slik kunne anspore til forbedringer i lovpålagt, rutinemessig overvåking av forurensende stoffer.

For å besvare de vitenskapelige og tekniske utfordringene vil vi kombinere et bredt utvalg av kompetanse, ferdigheter og infrastruktur: optiske simuleringer og eksperimenter, nanofabrikasjon, mikrosystemteknologi, mikrofluidikk, avansert karakteriseringsverktøy, plasmonikk, SERS, elektrokjemi, gasskromatografi, og kjemometriske verktøy. Prosjektkoordinator er National Institute for Research and Development of Isotopic and Molecular Technologies I Cluj-Napoca. Andre partnere er Iuliu Hatieganu University of Medicine and Pharmacy i Cluj-Napoca og NANOM MEMS SRL i Râșnov. FoU-arbeidet i dette prosjektet vil etablere et langsiktig forskningssamarbeid mellom de rumenske og norske partnerne.

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Finansiering

Forskningen har fått støtte fra EØS-midlene (EEA grants) 2014-2021, under prosjektkontrakt nr. 32/2020.

Utforsk fagområdene