Til hovedinnhold
Norsk English

ImmuneDroplets

Prosjektet ImmuneDroplets har som mål å utvide vår fundamentale forståelse av interaksjonen mellom virusinfiserte lungeceller og celler fra det medfødte immunsystemet, særlig naturlige dreperceller.

Kontaktperson

Figur: Bildet illustrerer dråper med innkapslede celler og virus. ill: SINTEF

Interaksjon mellom naturlig dreperceller og infiserte kreftcellepopulasjoner: mikrofluidikkbaserte eksperimenter og matematisk modellering på enkeltcellenivå. 

Prosjektet ImmuneDroplets har som mål å utvide vår fundamentale forståelse av interaksjonen mellom virusinfiserte lungeceller og celler fra det medfødte immunsystemet, særlig naturlige dreperceller (NK-celler – forkortelse for engelsk natural killer cells). Identifikasjon av spesifikke hendelser på cellulært nivå som trigger livstruende utvikling av lungeinfeksjonen, i motsetning til hendelser som bidrar til å bekjempe infeksjonen er kjernen prosjektet. I tillegg kan ny kunnskap om interaksjon mellom NK-celler og virusinfiserte lungeceller gi nyttige implikasjoner for fremtidens kreftbehandling. 

For å adressere de ambisiøse eksperimentelle målene til prosjektet skal det utvikles en dråpebasert mikrofluidikkplattform for langtidskultivering av adherente lungeepitelceller. Denne biokompatible plattformen vil tillate presis kontroll over levering av viruspartikler, NK-celler og signalmolekyler til de utsådde epitelcellene. Videre vil plattformen tillate direkte monitorering av interaksjonen mellom NK-celler og ulike populasjoner av epitelcellene gjennom infeksjonsløpet på enkeltcellenivå. Fabrikasjon av en slik plattform møter flere teknologiske utfordringer (f.eks. presis lokal kontroll over overflatefukting) og løsningen av disse vil resultere i en universell plattform for både langtids-cellekultiveringsforsøk og effektiv kontroll over operasjoner med dråper på mikronivå. 

 

ImmuneDroplets- konsortiet består av to partnere: IPPT PAN (Polen) og SINTEF (Norge). SINTEF's rolle i prosjektet er design og fabrikasjon av mikrofluidikkplattformen for ko-kultiveringsforsøkene beskrevet over, mens IPPT PAN vil utføre de biologiske og mikrofluidikkforsøkene, samt utføre matematisk modellering på enkeltcellenivå. Prosjektet er finansiert gjennom GRIEG-programmet. 

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2020 - 2023

Finansiering:

ImmuneDroplets prosjektetet blir finansiert av  Norway Grants/Polsk grunnforskningsprogram (GRIEG), med et tilskudd på 1,4 millioner euro fra Norge.

Utforsk fagområdene