Til hovedinnhold

Kristian Solheim Thinn

Forsker

Kristian Solheim Thinn

Forsker

Kristian Solheim Thinn
Telefon: 932 13 334
E-post:
Avdeling: Elkraftteknologi
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1917553/

This paper presents results from AC corrosion tests on 25Cr duplex and cathodically protected carbon steel. The results show that the corrosion rate is independent of transfer current density (0-200 A/m2) and power frequency (50-200 Hz) on cathodically protected carbon steel. On the anodes...

År 2021
Type Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1895652/

I denne rapporten gis anbefalinger for tiltak som kan gjøres i det norske kraftnettet for å håndtere risiko og for å unngå havari og/eller utfall som følge av solstormer. Anbefalingene i rapporten bygger i stor grad på anbefalinger utstedt av institusjonene Electric Power Research Institute (EPRI...

År 2021
Type Rapport
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1812951/

The internal pressures in the insulation of two 5-m long pieces of a state-of-the art mass-impregnated non-draining subsea cable have been measured under load current cycling at ambient temperatures ranging from 3 to 37 °C. Thermal expansion of the mass gives in some cases rather extreme internal...

År 2020
Type Vitenskapelig artikkel
Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/1840599/

Tests have been performed to evaluate a draft cable screen connection test procedure. The tested objects were cable screen connections for cables with both an aluminium laminate and copper strands in the screen. The test revealed the importance of using good equalizers to obtain usable results...

Forfattere Niklas Magnusson Kristian Solheim Thinn Yngve Lervåg
År 2019
Type Rapport