Til hovedinnhold
Norsk English

Tiltak for å håndtere risiko og motvirke konsekvenser knyttet til geomagnetisk indusert strøm i kraftnettet

Sammendrag

I denne rapporten gis anbefalinger for tiltak som kan gjøres i det norske kraftnettet for å håndtere
risiko og for å unngå havari og/eller utfall som følge av solstormer. Anbefalingene i rapporten
bygger i stor grad på anbefalinger utstedt av institusjonene Electric Power Research Institute
(EPRI) og North American Electric Reliability Corporation (NERC).
Geomagnetisk indusert strøm (GIC) som induseres under solstormer vil gi DC-strømmer i
transmisjonslinjer. Disse kan potensielt ødelegge eller svekke utstyr og kan i verste tilfelle lede til
samtidig utfall av kraftforsyningen over store områder.
Samtidig utfall over store områder, kombinert med skader på kritisk utstyr vil kunne ha store
samfunnsmessige konsekvenser. Eiere og operatører av både transmisjonsnett og av
produksjonsenheter knyttet opp mot transmisjonsnettet (vann- og vindkraft) bør derfor iverksette
nødvendige tiltak for å håndtere risiko og motvirke konsekvenser knyttet til geomagnetisk
induserte strømmer.
Les publikasjonen

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Institusjon(er)

  • SINTEF Energi AS / Energisystemer
  • SINTEF Energi AS / Elkraftteknologi

År

2021

Forlag

SINTEF Energi AS

Hefte nr.

2021:00209

ISBN

978-82-14-06456-8

Vis denne publikasjonen hos Cristin