Til hovedinnhold

Vannreservoar

Vannreservoar

SINTEF Energi har kompetanse i undersøkelse av fysiske forhold i reservoar. Studier er basert på data analyse og/eller bruk av numerisk modellering for å studere konsekvenser av vannkraft kjøremønster i magasiner.

SINTEF Energi har deltok i flere CEDREN prosjekter og brukt sin kompetanse om vannreservoar. Studier om fysiske forhold i magasiner består i undersøkelse av forskjellige parameter som bl.a. vanntemperatur, vannslagdeling, isdekke og vanndekkeareal.

Undersøkelser er basert på feltmåling, data analyse og oppsetting av numeriske modeller (2D, 3D). Data analyse tillater fysiske prosesser som skjer i vannreservoar, numeriske simuleringer tillater undersøkelse av nye og potensielle produksjon mønster av vannkraft.

Vi arbeider inne disse områdene:

 • Fysikk forhold i vannreservoar (isdekke, vanntemperatur, vanndekket areal osv.)
 • Produksjon i vannkraft versus miljø krav
 • Numeriske modellering av vannreservoar (2D, 3D)
 • Minstevannføring og fysikk forhold i nedstrøm elv

Typiske oppdrag for oss er:

 • Undersøkelse og forslag av vin-vin løsning for begge vannkraft produksjon og miljø i vannreservoar og nedstrøm elv
 • Simulering av nye vannkraft kjøremønster og undersøkelse av konsekvenser på miljø i vannreservoar og nedstrøm elv
 • Konsekvensutredning av miljøvirkninger for fornyelse av vannkraft konsesjon

Hvorfor velge SINTEF?
Vi er de eneste i Norge som har kompetanse i flere områder:

 • numerisk modellering av fysikk forhold i vannreservoar
 • miljødesign i regulerte elver og magasiner
 • produksjon og planlegging for vannkraft.

Hvem gjør vi dette for?

 • VannkraftselskapMiljødirektorat
 • Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 • Norges Forskningsråd

Relevante prosjekt:

Seniorforsker