Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Systembiologi og syntetisk biologi

Systembiologi og syntetisk biologi

Tilbake til Bioteknologi
SINTEF Industri, avdeling for Bioteknologi og Nanomedisin er og har vært koordinator og deltager i flere transdisiplinære nasjonale og internasjonale prosjekter med målsetting om å beskrive mikrobielle celler på et systemnivå som gjør det mulig å utvikle dem til effektive mikrobielle cellefabrikker ved hjelp av metabolsk ingeniørkunst og anvendelse av "top-down" syntetisk biologi og molekylærbiologiske teknikker.

Modellsystemene vi har jobbet mye med i de siste årene på et systembiologisk nivå inkluderer den metylotrofe bakterien Bacillis methanolicus, den antibiotikaproduserende aktinobakterien Streptomyces coelicolor og den alginatproduserende bakterien Pseudomonas fluorescence.

Nøkkelkompetanse, forskningsområder og produkter

  • Kultivering i fullstendig kontrollerte fermentorer (batch, fed-batch, kontinuerlig) for full 'omics høyoppløselig tidsskala prøveuttak, inkludert for myceldannende bakterier som Streptomyces spp.
  • Genomikk og RNAseq-basert transkriptomikk
  • Metabolomikk (målrettet, ikke-målrettet) ved bruk av SINTEFs omfattende MS-analyseplattform
  • Proteomikk (definert, udefinert) ved bruk av MS-analyse
  • Stammeutvikling ved bruk av "top-down" syntetisk biologi-teknikker og metabolsk redigering, på bakgrunn av systemskala forståelse av mikrobielle karosseri-organismer
  • SINTEF har tidligere deltatt i to ERA-net SysMO prosjekter og leder for tiden to storskalaprosjekter med mål om å utvikle 'Supervert'-stammer av Streptomyces coelicolor for akselerert oppdagelse av bioaktive stoffer ved hjelp av Funksjonell Metagenomikk og for økt produksjon av antibiotika og anti-cancer-komponenter, inkludert fra Bioprospektering.
  • Metylotrofi. SINTEF har siden 2002 hatt pågående aktiviteter på metabolsk ingeniørkunst og systembiologiske studier av Bacillus methanolicus, en termofil bakterie som kan omdanne metanol, et ikke-mat-relatert råstoff, til industrielt relevante stoffer som aminosyrer (L-glutamat, L-lysin, L-alanin), amonisyrederivater (f.eks. kadaverin) og terpenoider

KontaktpersonerAlexander WentzelTonje Marita Bjerkan Heggeset

Relevante prosjekter: