Til hovedinnhold

Forskningsinstituttene SINTEF Materialer og kjemi og SINTEF Petroleum har med virkning fra 1. januar 2018 slått seg sammen og heter nå SINTEF Industri.

Solceller

Solceller

Vår forskning innen solceller handler om utvikling av prosesser for produksjon av høy-kvalitets enkrystall og multikrystallinsk silisium, tynne silisium materialer, samt nye konsepter og materialer for solceller.

Hver time mottar jorda nok energi fra solen til å dekke vårt totale årlige energiforbruk!

Direkte bruk av solenergi vil være en hovedpilar i et bærekraftig energiforsyningssystem.
Den teknologiske utfordringen ligger i å lage solceller som produserer elektrisk energi til en lavere pris.

SINTEF Industrii arbeider med å løse de teknologiske utfordringene slik at vi kan produsere solceller med:

• Høyere effektivitet
• Mindre materialforbruk
• Tynnere wafere
• Billigere råstoff

I tillegg jobber vi med solceller som er tilpasset til integrasjon i bygninger og nye applikasjoner.

Contact:  Eivind Johannes Øvrelid