Til hovedinnhold

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt fra 1. juli 2018.
Målet med omorganiseringen er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Les mer om endringen her.

Utslippsfri varetransport

Elbiler, ubemannet varemottak og bestilling av parkeringsplass er veien til effektiv varetransport med nullutslipp, mener transportforsker Astrid Bjørgen Sund. - Å levere varer kun på dagtid er ikke den mest effektive og grønne løsningen som finnes, sier hun.

Å flytte mer av varetransporten til nattestid og utvide bruken av elbiler, er to av forskernes råd. Foto: Richard Reiss

I drøyt et år har Bjørgen Sund og kollegene ledet Grønn bydistribusjon i Oslo, et treårig prosjekt som forhåpentlig skal gi null utslipp ved varelevering i hovedstaden en gang i framtiden. Da gjelder det å snu alle steiner, også døgnet, forteller Bjørgen Sund.
- Det som overrasker oss mest så langt, er at kjøretøyet bare er i bevegelse i halvparten av arbeidstida. Bilen står i ro ved varelevering og i kø på dagtid. Å finne parkeringsplass spiser også tid og forurenser miljøet unødvendig, sier Bjørgen Sund.

Les mer om Grønn bydistribusjon i Oslo.

Publisert 30. april 2013

Prosjektvarighet:

01.02.2012 - 31.12.2014