Til hovedinnhold
Norsk English

Utslippsfri varetransport

Å flytte mer av varetransporten til nattestid og utvide bruken av elbiler, er to av forskernes råd. Foto: Richard Reiss
Å flytte mer av varetransporten til nattestid og utvide bruken av elbiler, er to av forskernes råd. Foto: Richard Reiss
Elbiler, ubemannet varemottak og bestilling av parkeringsplass er veien til effektiv varetransport med nullutslipp, mener forskere.

- Å levere varer kun på dagtid er ikke den mest effektive og grønne løsningen som finnes, sier transportforsker Astrid Bjørgen Sund i SINTEF.

I drøyt et år har hun og kollegene ledet Grønn bydistribusjon i Oslo, et treårig prosjekt som forhåpentlig skal gi null utslipp ved varelevering i hovedstaden en gang i framtiden. Da gjelder det å snu alle steiner, også døgnet, forteller Bjørgen Sund.
- Det som overrasker oss mest så langt, er at kjøretøyet bare er i bevegelse i halvparten av arbeidstida. Bilen står i ro ved varelevering og i kø på dagtid. Å finne parkeringsplass spiser også tid og forurenser miljøet unødvendig, sier Bjørgen Sund.

Lettere og bedre med elbiler

Forskerne undersøkte i første omgang transportvanene til Postens Bring Express, som er med i prosjektet. Som en del av dette ble fem ulike elbiler ble prøvd ut, med vekslende hell: Den spanske elbilen Comarth hadde ifølge sjåførene problemer med blant annet lasteevne og batteri, mens Renault Kangoo og Ford Connect utmerket seg i den andre enden av skalaen.- Elbiler forurenser som kjent ingenting. De små elbilene hadde også en annen fordel; de kunne parkere nærmere leveringsstedene, sier forskeren.

Tilgangen på ladesteder viste seg også å være god nok: Batteriene på elbilene er blitt bedre og trenger ikke å lades i løpet av en normal arbeidsdag.
–Elbilene lader om natten. Oslo kommune satser mye på ladestasjoner for elbiler. Et levedyktig sentrum uten at det går på bekostning av innbyggerne, er målet, sier Bjørgen Sund.

Nødblink er nødløsning

De fleste har sett lastebiler som står midt i gata med nødblinken på, mens varer lastes av eller på. Dette ønsker forskerne å unngå:
- Sjåførene prøver så godt de kan, men dag preges varetransporten av mange adhoc-løsninger. I de neste to årene skal vi prøve å finne bedre og mer varige løsninger gjennom å ta i bruk verktøy for bedre planlegging, sier Bjørgen Sund.
- I dag er det dessverre slik at en parkeringsplass er en parkeringsplass hele døgnet. Vi ser for oss mer fleksible parkeringsplasser, som transportselskaper kan reservere over nettet for å levere varer. Denne teknologien har vi også tenkt å teste ut, sier hun.

Ubemannede varemottak

Fakta om Grønn bydistribusjon i Oslo

* Et treårig prosjekt som eies av Oslo kommune, Bymiljøetaten.
* Med i forskningsprosjektet er offentlige aktører, privat næringsliv og forskningsinstitusjoner.
* Prosjektet ledes av Sintef.

 

Å snu på døgnet, er ifølge Bjørgen Sund ikke et stort problem for transportbransjen, snarere tvert om. Mindre trafikk er mer kostnadseffektivt, men å kjøre på varer om natten skaper et nytt problem. Hvem skal ta imot dem?
- Ingen. Det finnes allerede i dag teknologi som kan brukes for å sørge for ubemannede varemottak, sier hun.
Bjørgen Sund forteller at selskapet Slus, som også er involvert i prosjektet, har et sikkert adgangssystem som gjør det mulig å hente og levere når det passer best – uansett når på døgnet og i helgene for den slags skyld.

 

Kontaktperson