Til hovedinnhold
Norsk English

Stor aktivitet rundt bygg, anlegg og mobilitet på Arendalsuka

Konserndirektør Siri Hunnes Blakstad på scenen under Arendalsuka i fjor. Foto: Veslemøy Nestvold
SINTEF Community setter klimatilpasning, energieffektivisering, kritisk infrastruktur på Svalbard, bistandssamarbeid og godstransport på agendaen.

Arendalsuka er en viktig arena for forskningsformidling, samtidig som det er et sted der forskningsmiljøene kan lytte og lære av andre i tillegg til å knytte verdifulle kontakter.

– Vi jobber med mange av de store spørsmålene i samfunnet. Derfor er det så viktig for oss å delta der kunnskapen inngår i diskusjoner om politikk, og vi deltar derfor på mange arrangementer på Arendalsuka, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad. 

Noen arrangementer har instituttet ansvaret for selv eller samarbeider om, og deltar i andres arrangementer som eksperter, debattanter eller debattledere. I år er instituttet involvert i 14 ulike arrangementer som omhandler alt fra hvordan vi skal løse viktige samfunnsutfordringer til innspill på framtidig politikkutforming.

Konserndirektør Siri Hunnes Blakstad drar til Arendalsuka for å møte politikere og bygge- og transportnæringen.

Konserndirektør Siri Hunnes Blakstad drar til Arendalsuka for å møte politikere og bygge- og transportnæringen.

Viktige samfunnsaktuelle temaer

I tillegg til de faglige arrangementene skal det arrangeres toppmøte om forskning i regi av SINTEF og NTNU, og ledergruppene i SINTEF og Statsbygg skal ha sitt felles årlige ledermøte i Arendal.

Andre interessante temaer på Arendalsuka 2023 der vi har en aktiv rolle, er debatt rundt EØS-midlene og hva gevinsten er for vår del, et arrangement rundt boligpolitikk og bærekraftige helse og omsorgstjenester for eldre, samt ett som handler om hvorfor det ikke finnes et finn.no for gjenbruk på byggeplasser.

Nytt av året

I tillegg til forskningstemaene nevnt over, arrangerer SINTEF også en serie på fire arrangementer som konsernsatsingen Global Sustainable Development står ansvarlig for sammen med Norad. Dette er første gang SINTEF er synlig på dette temaet under Arendalsuka.

Her er en oversikt over SINTEF Communitys planlagte aktiviteter og arrangementer der vi deltar:

Mandag 14. august:

13:00-13:50: Hvorfor har vi ikke et finn.no for å gjenbruke masser fra byggeplasser?

13:15-14:00: EØS-midlene, hva er gevinsten på norsk side?

16:00-16:45: Klimatilpasning i det globale bildet

Tirsdag 15. august:

09:15-10:15: Klimatilpasning 2.0 – er vi der snart?

09:30-10:15: Hvordan kan boligpolitikken bidra til bærekraftig helse- og omsorgstjeneste for eldre?

12:20-13:10: Ny stortingsmelding om klimatilpasning: Gir den oss det vi trenger?

15:00-16:00: Hvorfor blir ikke lønnsomme klimatilpasninger realisert?

16:30-17:00: Hva skal til for å halvere energibruken i bygg – og hvordan kommer vi dit?

Onsdag 16. august:

09:15-09:45: Hvem skal finansiere grønn energi? (Lenke kommer)

10:00-10:50: Sikkert drikkevann på Svalbard er en forutsetning for norsk tilstedeværelse

12:30-13:30: Hva må til for å få fullautomatisert godstransporten?

14:00-14:45: Hvordan kan man få mer impact ut av bistanden?

14:00-15:30: "Vannet går" - Mer ekstremvær i vente, hvordan ruste oss for en våtere fremtid? 

Torsdag 17. august:

08:30-09:15: Hvordan skaper vi verdens mest bærekraftige mineralnæring?

12:00-13:30: Hvordan får vi mer energieffektive bygg i Norge?

Her finner du oversikt over alle aktivitetene SINTEF har på Arendalsuka i år. 

Kontaktperson