Til hovedinnhold
Norsk English

Få med deg det nyeste innen hydrogen på Hydrogen Week 2023

Illustrasjon som inneholder elementer som er blitt generert av AI. Viser en klode med hydrogen-symbol i midten, og mennesker og bygninger rundt.
Illustrasjon som inneholder elementer som er blitt generert av AI.
EU betrakter hydrogen som en av pilarene i sitt fremtidige bærekraftige energisystem. SINTEF koordinerer flere europeiske hydrogen-prosjekter, som blir presentert under EU Hydrogen Week.

European Hydrogen Week er et årlig samarbeidsinitiativ organisert av EU-kommisjonen, Hydrogen Europe og Clean Hydrogen Partnership. Det fungerer som en møteplass for diskusjoner rundt de nyeste utviklingene og innovasjonene innen hydrogen i Europa.

SINTEF driver forsknings- og utviklingsaktiviteter på flere områder som er avgjørende for utviklingen av en fungerende verdikjede for ren hydrogen, fra produksjon til transport, lagring og sluttbruk.

"Dette er en viktig arena for SINTEF for å styrke eksisterende partnerskap og skape nye med det felles målet om å etablere en europeisk verdikjede for hydrogen," sa Nils Røkke, Bærekraftsdirektør for SINTEF og direktør for HYDROGENi.

EU betrakter hydrogen som en av pilarene i sitt fremtidige bærekraftige energisystem. SINTEF koordinerer flere europeiske hydrogen-prosjekter, hvorav noen vil bli presentert under EU Hydrogen Week.

Disse prosjektene inkluderer HYDROGENi, et norsk forsknings- og innovasjonssenter for hydrogen og ammoniakk; H2Glass, som har som mål å dekarbonisere glass- og aluminiumssektorene; H2Accelerate TRUCKS, som arbeider mot implementeringen av 150 hydrogenlastebiler og åtte tunge hydrogenfyllestasjoner; og REFHYNE 2, som har som mål å bygge Europas største PEM-elektrolyseanlegg.

SINTEF vil også presentere infrastrukturprosjekter, inkludert SMART-H, et laboratorium for å undersøke virkningen av hydrogen på materialatferd på nano- og makroskala; og Norwegian Fuel Cell and Hydrogen Centre, dedikert til å fremme brenselcelle- og elektrolysesystemer.

Vi står på stand i Hall 11, stand B20 i Brussels Expo. Finn ut mer om SINTEF-prosjekter under European Hydrogen Week 2023

I tillegg til en stand vil SINTEF også arrangere en spesiell side-event med tittelen "How can we help make hydrogen a key player in the European transition?". Arrangementet vil finne sted tirsdag 21. november 2023, fra 19:30 til 22:00 på SINTEFs kontor i Brussel. Deltakelse er ved invitasjon.

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner