Til hovedinnhold
Norsk English

Hva med en persontilpasset såpe eller sjampo – laget med kunstig intelligens?

Kristin Søiland, forsker ved SINTEF, tester doseringsenhet for en pulveringrediens som brukes i et tilpasset vaskemiddelprodukt. Foto: SINTEF
Kristin Søiland, forsker ved SINTEF, tester doseringsenhet for en pulveringrediens som brukes i et tilpasset vaskemiddelprodukt. Foto: SINTEF
Nå har forskere funnet en ny måte å lage forbruksvarer på. De har utviklet en maskin som kan skreddersy dine hygieneprodukter. Maskinen baserer seg på KI.

Det er ikke mangel på såper og vaskemidler i markedet. Men persontilpassede vaskemiddelprodukter kan møte forbrukernes stadig strengere krav og samtidig spare miljøet: 

– Ved å la forbrukerne designe sin egen personlige versjon av en såpe eller vaskepulver kan vi minimere avfall, utnytte ressurser bedre og gi raskere levering. Det forteller sjefsforsker Chandana Ratnayake i SINTEF Industri.

Markedet for pulverbaserte og væskebaserte vaskemidler er stort og lukrativt, men samtidig er det et av de mest komplekse FMCG-ene å formulere. FMCGer en forkortelse for “Fast-moving consumer goods”. Illustrasjonsfoto: Shutterstock/Shebeko

Etterspørselen etter forbruksvarer med kort holdbarhet, rask levering og lav pris er nemlig økende. Eksempler på det som kalles “Fast-moving consumer goods” (FMCG), er mat, personlig pleie-produkter, husholdningsvarer og klær.

Spesialisering i småskala

Vaskemiddelprodukter, som såper og vaskepulver, er som regel masseproduserte. Samtidig kan de være krevende å sette sammen, eller «formulere» for produsentene.

For å være konkurransedyktige må produsentene balansere den økte etterspørselen opp mot spesifikke helse- og velværefordeler, allergier og smaker og krav som endres raskt. Samtidig skal det tas hensyn til bærekraft og miljø.

Derfor ser dette EU-finansierte prosjektet på hvordan disse utfordringene kan løses gjennom å utvikle, produsere og kommersialisere persontilpassede vaskemiddelprodukter.

– Dette gjør vi for å få til en lønnsom og bærekraftig produksjon av spesialiserte produkter i små-skala, som kan tilbys industrien, bedrifter og gründere, forteller Chandana Ratnayake.

Markedet for pulverbasert og væskebaserte vaskemidler er stort og lukrativt, men samtidig er det et av de mest komplekse FMCG-ene å formulere.

– Pulver- og væskebaserte vaskemidler er utfordrende å formulere på grunn av den komplekse balansen mellom det vi kaller overflateaktive stoffer, kjemiske forbindelser og tilsetningskomponenter. Disse komponentene er nødvendige for å unngå å skade det som vaskes eller miljøet. Produktet må også tåle forskjellige vanntyper og temperaturer, forklarer Ratnayake.

KI-teknologi gjør det mulig 

Forskerne i prosjektet har, i samarbeid med store industrielle aktører i dagligvaresektoren og noen små og mellomstore bedrifter i EU, søkt å løse dette ved å utvikle en brukerfokusert «Open innovation» digital plattform som er koblet til helautomatiserte, småskala produksjonsfasiliteter.

SINTEF har med sin kompetanse og tilgang på pilotskala testfasiliteter på pulver og partikler vært ansvarlig for testing og raffinering av skreddersydde blandesystemer av råstoff til pulvervaskemidler.

– Ved å benytte digitale teknologier som kunstig intelligens, Blockchain og avansert dataanalyse, kan forbrukerne samhandle direkte med den digitale plattformen. Slik kan de definere sine egne preferanser, som allergi, lukt, farge, mengde, og hvilke typer flekker en eventuelt ønsker å få fjernet, forteller Chandana Ratnayake. Han legger til at en digital tvilling har blitt brukt for å optimalisere produksjonsprosessen, slik som blanding av ingredienser og parfyme.

Basert på de ønskede preferansene bruker plattformen sin kunnskapsbase til å foreslå en eller flere formuleringer som oppfyller kundens behov, i tillegg til kostnader og miljømessig fotavtrykk. Etter dette sender plattformen en melding til minifabrikken eller produksjonsanlegget for å starte produksjonen.

SINTEF har hatt en sentral rolle i utviklingen av “minifabrikken” (MDF) Manufacturing Demonstration Facilities i samarbeid med Skiens-firmaet Cody AS. Foto: SINTEF

Kan utvides til flere markeder

Produksjonsfasilitetene er dessuten modulær. Dermed kan konseptet også tas i bruk for andre type produkter og tjenester. Dette gjør at det er rom for å utvide innovasjonen til andre type markeder, slik som kosmetikk, mat, drikke og dyrefôr.

– For å oppnå dette trengs både ytterligere forskning og innovasjon, men vi trenger også innspill fra bedrifter på behov for produkttilpasninger, spesialproduksjon, prototyping med mere, sier Chandana Ratnayake.

Han oppfordrer derfor industri, bedrifter og gründere som er interessert i å teste ut nye prosesser for utvikling av nye produkter, innovative ideer og «added value» til å ta kontakt.

Persontilpasset såpe i pulverform. Foto: SINTEF

Nei, det er ikke kakestrø, det er prøver av vaskemiddelpulver produsert av “minifabrikken”. Foto: SINTEF

Skaper muligheter for små og mellomstore bedrifter

Det kundesentrerte konseptet ble gjort tilgjengelig for små og mellomstore bedrifter gjennom åpne innovasjonskonkurranser. Disse bedriftene har spilt en viktig rolle i å identifisere måter å finjustere den digitale plattformen og gi innspill til markedsanalyser og mulighetsstudier.

Å involvere bedriftene ga både økt markedsbevissthet og -aksept, i tillegg til å identifisere potensielle utvidelser til øvrige sektorer.

– Så langt viser konseptet høyere kundetilfredshet, markedsforskjeller og potensielt bedre prisresultater, og bedriftene involvert i prosjektet har gitt positive tilbakemeldinger, forteller Ratnayake. 

– Den desentraliserte produksjonsprosessen kan dessuten skape muligheter for små og mellomstore bedrifter i markeder dominert av større selskaper.

– Men hva med prisen på denne typen produkter?

– For øyeblikket er det vanskelig å si om produktene vil bli billigere eller ha vanlige priser. Vi har gjort studier på blant annet forretningsplan, økosystemutvikling og interessentengasjement, så prisen vil avhenge av hvordan forretningsplanen blir implementert med tiden, forklarer Ratnayake.

Nå er planen å jobbe mot ny finansiering og støtte, for å engasjere ytterligere sluttbrukere og interessenter i markedet. Prosjektet vil også jobbe proaktivt med spesifikke industrisektorer.

– Vi vil bygge videre på suksessen vi har hatt så langt og lage et avansert system hvor sluttbrukerne kan designe produkter som fullt ut tilfredsstiller deres behov.

Referanser:

Om EU-prosjektet DIY4U:

Forskerne i prosjektet søker å digitalisere og transformere europeiske industrier og tjenester relatert til formulering, produksjon og forsyning av partikkel og væskebasert Fast-Moving Goods (FMCG). Målet er å forbedre innovasjonskapasiteten og konkurranseevnen ved å legge til rette for desentraliserte og kundesentrerte produksjonstilnærminger. Dette gjøres ved å fremme bruk av Open Innovation digital plattform for samarbeidende produksjonsteknikk og digitalt aktiverte små-skala produksjonsmaskiner (Fablabs) å utvikle en raskere produksjon og kommersialisering av personlig pleie-produkter for å imøtekomme forbrukernes krav. 

Prosjektet er med i European Commission's Innovation Radar platform.

Kontaktpersoner