Til hovedinnhold
Norsk English

Chandana Ratnayake

Sjefforsker

Chandana Ratnayake
Avdeling:
Prosessteknologi
Kontorsted:
Porsgrunn

Startet karrieren som forsker i Tel-Tek i 2005 og har ekspertise innen pulver- og bulkmaterialteknologi - lagring, transport, prosessering og karakterisering av partikkelmaterialer; systemdesign, optimalisering og feilsøking. Arbeider som professor II (adjunkt) ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og er også norsk representant for Working Party on Mechanics of Particulate Solids i EFCE (European Federation of Chemical Engineering).

Utdanning

Doktorgrad (PhD) i maskinteknikk, spesialisering i pulverteknologi - Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og sivilingeniør (MSc) i maskinteknikk, spesialisering i prosessteknologi - Høgskolen i Telemark (nå Universitetet i Sørøst-Norge).

Kompetanse og fagområder

Pulver- og partikkelteknologi
Håndtering, transport, lagring, prosessering og karakterisering
Industriell pulverhåndtering og transportsystemdesign, optimalisering og feilsøking
Pilot- og tilpasset pulvertesting

Kontaktinformasjon

Besøksadresse:
Forskningsparken, Hydrovegen 67
Porsgrunn