Til hovedinnhold
Norsk English

Åtte år med eksponert oppdrett oppsummert

Stadig flere havbruksoperasjoner kan kalles eksponerte, altså særlig utsatt for vind, bølger eller strøm. Dette gir mange driftsutfordringer som må løses.

Etter åtte år med forskning på eksponert oppdrett rundet SFI EXPOSED av med en to-dagers oppsummerende konferanse. EXPOSED har blitt en viktig samfunnsdebattant, og har ført til endringer hos både bedriftene og myndighetene.  

Under konferansen fikk vi høre forskjellene på å jobbe eksponert og skjermet fra de som faktisk jobber på merdkanten, og vi fikk høre om kunsten å røkte. Tema som arbeidshverdagen, risiko og hms, fartøysoperasjoner og biologi var sentrale tema.  

Hva er eksponert oppdrett? 

Eksponert oppdrett omfatter alle oppdrettsanlegg på lokaliteter med kraftig strøm og stor bølger. Ved disse lokalitetene kan det være at fisken lever under mer krevende forhold enn ved mer skjermede lokaliteter.  

- Norsk havbruksnæring har beveget seg stadig mer utover, og vi ser en næring som bruker kysten på nye måter. Vi har en havbruksnæring i en enorm utvikling, sier senterleder for SFI EXPOSED, Hans Bjelland.  

Hva har EXPOSED oppnådd? 

Mange spørsmål ha blitt belyst i løpet av senterets levetid. Oppdrettere, leverandører, forskere og universiteter har jobbet sammen for å utvikle innovasjon og positiv utvikling i næringen.  

EXPOSED har ledet til teknologisk utvikling og blant annet bidratt til økt automasjon for presisjon, beslutningsstøtte, robuste og hensiktsmessige systemer, og utviklingen av sensorsystemer og overvåkning. Senteret har også påvirket regelverk, forvaltning og praksis i næringen. 

- Partnerne trekker fram EXPOSED som møteplass og betydningen det har hatt for utveksling av kunnskap og hvilke retninger næringen har gått i, sier koordinator i SFI EXPOSED, Kristine Størkersen. 

Hva nå? 

Eventyret eksponert oppdrett slutter ikke her. Det er fremdeles et stort potensial og mange ulike utfordringer som vi skal fortsette å forske på, og som må stå på agendaen til oppdrettere og myndighetene.  

Senteret har utviklet en katalog som er en samling av kunnskap fra SFI EXPOSED. Her finnes informasjon om senteret, forskningsområdene, og studentoppgavene, og en oversikt over resultater. 

Eksponert og havbruk til havs er begge viktige utviklingsmuligheter.  SFI BLUES vil ivareta viktige forskningsspørsmål knyttet til maritimt miljø og havbrukskonstruksjoner.  

Konferansen stilte noen spørsmål som blir med videre i utviklingen av eksponert opprett:  

  • Eksponert og havbruk til havs har potensiale – hvordan kan utviklingen av begge bidra til hverandre og andre produksjonsformer?​ 
  • Ulike roller har ulike bidrag – Hvordan lykkes vi med samspillet mellom oppdrettere, forvaltning, forskere og andre for videre utvikling? 

Utforsk fagområdene

Kontaktpersoner