Til hovedinnhold
Norsk English

ZeroKyst presenterer utslippsrapport på Nor-Fishing

Fiskeri og havbruk i Norge har større CO2-utslipp enn sivil luftfart, ifølge en ny rapport presentert av ZeroKyst under Nor-Fishing 2022.

Rapporten ble skrevet av Stakeholder AS, på oppdrag av ZeroKyst, for å kartlegge klimagassutslippene fra norsk sjømatnæring til sjøs. Den viser at klimagassutslippene fra den norske fiskeflåten har falt fra årtusenskiftet og frem til 2010, deretter var det stabilt i noen år før det har beveget seg noe opp igjen. I dag ligger utslippet på i knappe 1,1 million tonn, basert på tall fra Fiskeridirektoratet, mens tallene fra SSB viser 0,9 tonn.

For havbruksektoren er situasjonen annerledes. Havbruk har vokst til å bli en betydelig næring i Norge, og kan bli enda større og viktigere i fremtiden. Det foreligger ikke pålitelig statistikk for oppdrettsnæringens betydning for direkte utslipp i Norge, men, basert på det som foreligger av rapporter, anslår vi utslippene til å ligge mellom 500 000–750 000 tonn CO2-utslipp i 2021 fra fartøy knyttet til oppdrettsaktivitet i norske farvann. Nye tall fra Kystverket laget for denne rapporten viser en økning i CO2-utslippene fra brønnbåtene, som dominerer utslipp fra oppdrett, på 67 prosent fra 2017 til 2021.

ZeroKyst-leder Erik Ianssen forteller at det ikke er overraskende at det er store utslipp i sjømatnæringa, men at det er viktig at det blir jobbet med å få enda mer presise tall.

– Det er ingen som har forholdt seg til tallene før. Det har vært sagt at vi skal kutte femti prosent, men ingen vet hva vi skal kutte fra og hvor vi skal. Den aller største utfordringen ligger i oppdrettsnæringa. Der snakkes det om en tredobling i volum samtidig som forbruket av diesel skal ned med femti prosent.

Teknologien som utvikles av ZeroKyst-prosjektet er avgjørende for å kutte ned utslippene. Det å selge løsningene blir imidlertid en utfordring fremover.

– Industrien har løsningene. Brukerne ønsker å bruke det. Men det er selvfølgelig en kamp når alle skal gå fra noe som fungerer til noe annet. Da er det ofte enklere å bruke de gamle løsningene, sier Ianssen.

Les hele rapporten om utslipp fra norsk sjømatnæring til sjøs

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

ZeroKyst

Prosjektvarighet:

01.10.2021 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Nina Marie Thomsen

Kontaktperson