Til hovedinnhold
Norsk English

Skal bekjempe Legionella med forskning

SESSILE Workshop
Første workshop i forskningsprosjektet SESSILE er gjennomført, med deltakere fra Armaturjonsson, Boligbygg Oslo KF, Folkehelseinstituttet, Kompa, Moss Kommunale Eiendomsselskap, NTNU, SINTEF og Stavanger kommune. Foto: SINTEF
Nå skal byggeiere, leverandører og rådgivere samarbeide med forskere om å utvikle bruker- og miljøvennlige løsninger for å redusere forekomsten av Legionella i bygninger.

Legionellabakterier fins naturlig i ferskvann og fuktig jordsmonn over hele verden. Det er først når vannet kommer fram til innvendige sanitærinstallasjoner med gunstige vekstforhold, at bakterien kan formere seg til smittefarlige nivåer.

I verste fall kan legionellabakterien forårsake alvorlig legionærsyke (legionellose). Vanligvis oppstår sykdom etter at små vanndråper eller aerosoler med bakterien pustes inn ved for eksempel dusjing eller bading i boblebad.

En av de vanligste vannbårne sykdommene

Det er et nasjonalt mål gjennom WHOs og UNECEs Protokoll for vann og helse å redusere omfanget av utbrudd og tilfeller av vannbårne sykdommer.

– Legionellose er en av de vanligste vannbårne sykdommene i verden, og prosjektet vil derfor være et viktig bidrag til å øke kunnskapen rundt forebygging av denne sykdommen, sier seniorrådgiver Line Ødegård Angeloff i FHI.

Skal utvikle brukervennlige løsninger

I forskningsprosjektet SESSILE er forskerne nå i gang med å utvikle bruker- og miljøvennlige løsninger for sikker reduksjon av Legionella ved utforming og drift av tappevanninstallasjoner i bygninger. Ulike aktørgrupper på tvers av verdikjeden samarbeider med SINTEF og NTNU om bygge et kunnskapsbasert grunnlag for løsningene.

Det jobbes nå med å velge bygninger å samle inn en større mengde data fra. Forskerne kommer sammen med partnere til å se på blant annet utforming av vanninstallasjoner, historikk når det gjelder Legionella, organisatoriske forhold, driftsrutiner, samt vann- og energiforbruk. Mer avansert analyse av vannkvalitet enn det som er vanlig rutine står også på agendaen.

– I Norge består forebyggende tiltak og eventuell behandling nå ofte av sjokkoppvarming av varmtvann og regelmessig gjennomspyling av alle tappepunkter. Dette krever en betydelig arbeidsinnsats og store ressurser fra blant annet byggeiere og driftspersonell, forklarer SINTEF-forsker Michael Waak.

Samtidig er det et økt fokus på bærekraft. Dette gjør at man må finne balansen mellom vann- og energibesparingstiltak og et hygienisk trygt drikkevann. At det mangler klare retningslinjer og godt dokumenterte løsninger gjør ikke oppgaven enklere.

Pilotstudier i bygninger og laboratorium

I løpet av prosjektet vil dataene fra bygningene som velges ut bli samlet inn og analysert for å identifisere ulike risikofaktorer for Legionella.

Effekten av ulike tiltak for å håndtere Legionella vil deretter testes og valideres i pilotforsøk – med særlig vekt på digitale og automatiserte løsninger som gjør vannsystemene våre smartere og mer brukervennlige.

Utvikling av modeller for å vurdere og forutsi risiko

Avanserte modeller vil bli utviklet og testet for å bedre kunne evaluere risikoen for problemer med vannkvalitet i bygninger. Etter hvert vil det bli utviklet anbefalinger og retningslinjer for å hjelpe bygningsdesignere og operatører med å forhindre eller eliminere Legionella-problemer.

– Ambisjonen vår er å gjøre våre bygninger tryggere for oss alle ved hjelp av bærekraftige og kostnadseffektive løsninger, sier Waak.  

Fakta om SESSILE

  • Prosjektleder: SINTEF
  • Partnere: Armaturjonsson, Apurgo, Boligbygg Oslo KF, Folkehelseinstituttet, Geberit, GF JRG, Kompa, Moss Kommunale Eiendomsselskap, NTNU, OBOS Prosjekt, Oslobygg KF og Stavanger kommune
  • Referansegruppe: Direktoratet for byggkvalitet og Teknologisk Institutt, Danmark (DTI)
  • SESSILE er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt, og mottar midler fra Forskningsrådet.

Kontaktpersoner