Til hovedinnhold
Norsk English

SESSILE

SESSILE vil utvikle bruker- og miljøvennlige løsninger for sikker reduksjon av Legionella ved utforming og drift av tappevanninstallasjoner i bygninger.

Kontaktperson

Legionellabakterier fins naturlig i ferskvann og fuktig jordsmonn over hele verden. Når vannet når innvendige tappevanninstallasjoner med gunstige vekstforhold, kan bakterien formere seg til smittefarlige nivåer. Legionellabakterien kan forårsake alvorlig legionærsyke. Vanligvis oppstår sykdom etter at små vanndråper eller aerosoler med bakterien pustes inn og ned i lungene ved f.eks. dusjing eller bading.

I Norge består forebyggende tiltak og eventuell behandling ofte av sjokkoppvarming av varmtvann og regelmessig gjennomspyling av alle tappepunkter. Dette krever en betydelig arbeidsinnsats og store ressurser fra bland annet byggeiere og driftspersonell. Samtidig er det et økt fokus på bærekraft. Dette leder ofte til en balansegang mellom vann- og energibesparingstiltak og et hygienisk trygt drikkevann. Samtidig mangler det klare retningslinjer og dokumentasjon av konkrete løsninger. 

Pilotstudier i bygninger og laboratorium

I løpet av prosjektet vil data fra faktiske bygninger bli samlet inn og analysert for å identifisere risikofaktorer for Legionella. Effekten av ulike tiltak for å håndtere Legionella vil testes og valideres i pilotforsøk - med særlig vekt på digitale og automatiserte løsninger som gjør våre vannsystemer smartere og mer brukervennlige.

Utvikling av modeller for å vurdere og forutsi risiko for Legionella

Avanserte modeller vil bli utviklet og testet for å bedre kunne evaluere risikoen for problemer med vannkvalitet i bygninger. Til slutt vil prosjektet utvikle anbefalinger og retningslinjer for å hjelpe bygningsdesignere og operatører med å forhindre eller eliminere Legionella-problemer. Ambisjonen er å gjøre våre bygninger tryggere for oss alle med bærekraftige og kostnadseffektive løsninger. 

I SESSILE samarbeider ulike aktørgrupper på tvers av verdikjeden med SINTEF og NTNU om bygge et kunnskapsbasert grunnlag for å optimalisere utforming og drift av tappevanninstallasjoner i bygninger. Målet er å ta frem bruker- og miljøvennlige løsninger for sikker reduksjon av Legionella i både eksisterende og nye tappevannssystemer.

Partnere i prosjektet:

Armaturjonsson, Apurgo, Boligbygg Oslo KF, Folkehelseinstituttet, Geberit, GF JRG, Kompa, Moss Eiendom KF, OBOS Prosjekt, Oslobygg KF og Stavanger kommune.

Referansegruppe:

Direktoratet for byggkvalitet og Teknologisk Institutt, Danmark (DTI)

SESSILE mottar midler fra Forskningsrådets samarbeidsprosjekt for økt omstilling og verdiskaping i bygg-, anlegg- og eiendomsnæringen.

 

Nøkkeltall

Prosjektvarighet

2021 - 2025