Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF og Sustainable Energy styrker samarbeidet

Signering av avtale mellom SINTEF og Sustainable Energy
Willie Wågen, CEO i Sustainable Energy og Mona Mølnvik fra SINTEF.
Trondheim, 8. desember 2022: En intensjonsavtale skal sikre norsk næringsliv tilgang til relevant forskning- og testinfrastruktur som er nødvendig for å realisere det grønne skiftet.

– Dette samarbeidet skal akselerere omstillingen norsk industri må gjennom. Sammen skal vi sørge for at relevant testinfrastruktur, innen avgjørende områder for det grønne skiftet, tilgjengeliggjøres for norske bedrifter, sier Willie Wågen, CEO i Sustainable Energy.

Sustainable Energy er et norsk katapultsenter med hovedkontor på Stord, og er plassert tett på mange av Vestlandets virksomheter innen maritime teknologier.

Havvind og energiproduksjon til havs, fremtidens energibærere for maritim sektor, nye energisystemer, karbonfangst og lagring, hydrogenteknologi og flytende sol-løsninger, er områdene som er særlig relevante i det nye samarbeidet.

Store muligheter
SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt med spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap.

SINTEF Industri, SINTEF Ocean og SINTEF Energi har unike kompetansemiljøer, laboratorier og infrastruktur. SINTEFs forskning- og testinfrastruktur komplementerer Sustainable Energy både i bredde og skala og vil styrke utvikling av teknologi og nye løsninger fra tidligfase til kommersiell implementering. Ved å tilgjengeliggjøre dette bidrar vi til at nye, grønne løsninger blir raskere utviklet. Når vi i tillegg får mer kjennskap til data og forskningsutfordringer fra teknologitesting, sikrer vi at forskningen vår er oppdatert og relevant for fremtidens industri, sier Jack Ødegård, forskningsdirektør i SINTEF.

Ser mot Europa

Sammen skal partene jobbe for å bedre rammevilkår for å sikre nye investeringer i testanlegg og forskningsinfrastruktur.

– Når vi kjenner hverandres organisasjoner, sikrer vi komplementaritet og øker dermed effekten av våre respektive investeringer, sier Mona Mølnvik, forskningssjef i SINTEF.

­– Vi har også et konkret mål om å bidra til flere norske og EU-baserte prosjekter til nytte for norsk næringsliv og styrking av norske bedrifters internasjonale konkurransekraft, sier Wågen.

Kontaktperson