Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF og Norsk Radonforening tilbyr personsertifisering

Kai-Inge Rasmussen i NRF og Trond Simonsen i SINTEF
Styreleder Kai-Inge Rasmussen i NRF (t.v) og forskningssjef Trond Simonsen i SINTEF signerte samarbeidsavtalen. Foto: SINTEF
SINTEF vil utstede personsertifikatene for radontjenester, og de første sertifiseringskursene avholdes i november i år.

Omkring 300 nordmenn dør årlig av lungekreft som følge av radongass. På grunn av helsefaren har myndighetene bestemt at ingen oppholdsrom i norske bygg bør ha radonkonsentrasjoner på over 200 becquerel per kubikkmeter luft, og det er anbefalt å forsøke å senke konsentrasjonen allerede hvis verdien overstiger 100 Bq/m³.

Alle nye hus skal derfor bygges med sikkerhet mot inntrengning av radon. I eksisterende hus kan enkle tiltak i mange tilfeller redusere konsentrasjonen av radon.

Personsertifisering for radontjenester har vært etterspurt lenge. Den nye sertifiseringsordningen har blitt jobbet frem som et samarbeid mellom SINTEF og Norsk Radonforening (NRF), og den offisielle samarbeidsavtalen ble nylig underskrevet av styreleder Kai-Inge Rasmussen i NRF og forskningssjef Trond Simonsen i SINTEF.

Kurs og opplæring i høst

Målet med sertifiseringsordningen er å heve fagkompetansen innen radon og synliggjøre hvilke kvalifikasjoner ulike tjenestetilbydere har.

Tilbudet om personsertifisering starter allerede i høst med sertifiseringskurs for både eksisterende og nye bygg. Kurs og opplæring gjennomføres som et samarbeid mellom SINTEF og NRF.

- Det er allerede avholdt to grunnkurs om radon, med godt oppmøte og gode tilbakemeldinger, forteller kursleder John Einar Thommesen i SINTEF.

Neste grunnkurs skal avholdes 19. oktober, deretter vil det bli avholdt sertifiseringskurs for radontjenester for eksisterende bygg 2. november og nybygg 16. november.

Meld deg på Radon fagkurs

Meld deg på sertifiseringskurs for radon i eksisterende bygg

Kontaktperson