Til hovedinnhold
Norsk English

Sertifiseringskurs for radon i eksisterende bygg

Kurset bygger på radon fagkurs, og må gjennomføres for få utstedt personsertifikat for radontjenester i eksisterende bygg.

Informasjon

Sted
SINTEF Community
Start

Kurset er tilpasset alle som jobber med radonproblematikk i eksisterende bygg, for eksempel utførende håndverkere, statlig og kommunalt ansatte, arkitekter, rådgivere, entreprenører og byggherrer.

Kursinnhold

 • Regelverk
 • Inntrengningsmekanismer
 • Byggeteknikk
 • Bygningsfysikk
 • Målegrunnlag
 • Tetteløsninger
 • Ventilasjon
 • Trykkendringstiltak
 • Dokumentasjon og oppfølgingsrutiner

Pris:

10 000 NOK (ikke medlem i Norsk Radonforening)
8 000 NOK (medlem i Norsk Radonforening)

Sertifisering

Sammen med radon fagkurs danner dette kurset grunnlaget for sertifisering, og etter gjennomført eksamen kan det søkes om personsertifikat for radontjenester i eksisterende bygg.

For å bli sertifisert må følgende krav oppfylles:

 1. Generell byggkompetanse eller praktisk erfaring innenfor bygg og anlegg eller radon som fagfelt, og/eller være ansatt i firma som innehar denne kompetansen eller erfaringen
 2. Sendt inn underskrevet søknad om sertifisering til SINTEF Certification
 3. Gjennomført radon fagkurs
 4. Gjennomført kurs og bestått eksamen i sertifiseringskurs for radon i eksisterende bygg

Praktisk info

Deltagere får utdelt nødvendig kursmateriell digitalt og kursbevis ved gjennomført kurs. Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Kurset arrangeres i samarbeid mellom NRF (Norsk Radonforening) og SINTEF er praktisk arrangør.

Kontaktperson

Adresse

Børrestuveien 3, Oslo