Til hovedinnhold
Norsk English

Ny veileder skal bidra til bedre miljøresultater i anleggssektoren

Illustrasjonsfoto: Unsplash
Grønn Byggallianse lanserer i dag en veileder for hvordan anleggssektoren kan ta sterkere miljøgrep. Den viser hvordan den internasjonale miljøstandarden CEEQUAL kan brukes for å jobbe mer systematisk med bærekraft i infrastrukturprosjekter.

Målgruppen for denne veilederen er byggherrer, rådgivingsmiljøene og entreprenører som er involvert i prosjekter som omhandler anlegg og infrastruktur

– Klima og naturkrisen er vår tids største utfordring, og bygg-, anlegg-, og eiendomsnæringen forstår at vi har en stor jobb å gjøre framover. Med bruk av CEEQUAL kan næringen potensielt ta store og raske grep for å redusere sitt eget miljøavtrykk, sier Katharina Th. Bramslev, daglig leder i Grønn Byggallianse.

– Veilederen til CEEQUAL som vi lanserer er blitt til gjennom en bransjedugnad, og det er svært gledelig å se at byggherrer og et stort antall bedrifter og fagmiljøer har investert tid i å utvikle veilederen sammen med oss, sier hun.

Bane NOR, Nye Veier og Statens vegvesen har alle besluttet at CEEQUAL skal benyttes eller vurderes benyttet i deres prosjekter.

Blant dagens anleggsprosjekter er det hele 55 som benytter CEEQUAL som verktøy. De ser store fordeler med et miljøsertifiseringssystem på anleggssiden. 

– Å kjøre tog er utslippsfritt, arealbesparende og energieffektiv transport. Å bygge jernbane har derimot kostnader for klima og miljø. Vi i Bane NOR har store ambisjoner for utslippskutt på våre anleggsplasser, derfor har Bane NOR nå bestemt at alle våre fremtidige prosjekter skal CEEQUAL-sertifiseres, sier Stine Undrum, konserndirektør for Bane NORs utbyggingsdivisjon.

Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, mener CEEQUAL hjelper dem som byggherre til å jobbe mer bærekraftig i sine prosjekter. 

– Vi ser at sertifiseringen passer godt med hvordan vi gjennomfører våre totalentrepriser, den synliggjør verdien i gode løsninger som bidrar til kutt i klimagassutslipp og ivaretar miljøet. Dette har vi fått bevis på gjennom sertifiseringene av E18-prosjektet mellom Rugtvedt og Dørdal og E6-prosjektet mellom Arnkvern og Moelv som begge fikk karakteren excellent i sine rangeringer, sier hun. 

– Statens vegvesen og hele anleggsbransjen må stå sammen i arbeidet med bærekraft. CEEQUAL handler nettopp om å utøve bærekraft i praksis i vegprosjektene, og vi vil bruke det som et verktøy for å skape endring hjelpe oss å nå målene våre, sier Gina Ytteborg, fagdirektør bærekraft i Statens vegvesen.

– Det at bransjen har samarbeidet om en norsk veileder til CEEQUAL og vi får kurs på norsk, vil hjelpe oss godt på vei med til å jobbe helthetlig både internt og sammen med alle våre partnere, sier hun.

Også SINTEF er fornøyd med at veilederen nå er tilgjengelig. 

– Vi er glade for at veilederen nå blir tilgjengelig. Dette har vært etterspurt av medlemmer i nettverket Grønn Anleggssektor, og vi tror at et slikt støttedokument vil senke terskelen for å ta i bruk CEEQUAL, sier Ellen Ramsnes i SINTEF Community, leder av Nettverket Grønn Anleggssektor.

En utfordring som bransjen har erfart i bruk av CEEQUAL er at det er et britisk/internasjonalt system. Det har gitt utfordringer i forhold til norsk planprosess.

– For å få til nødvendig endring må bærekraft enda tidligere inn i prosjekter og være et premiss fra starten. Veilederen tar hensyn til og klargjør hvordan norsk planpraksis og CEEQUAL kan henge sammen. Med veilederen ligger det nå til rette for at alle typer infrastrukturprosjekter kan benytte CEEQUAL, sier Anders Nohre-Wallden i Grønn Byggallianse og prosjektansvarlig for veilederen.

Veilederen er blitt til i et samarbeid ledet av Grønn Byggallianse med støtte og involvering fra Bane NOR, Statens vegvesen, Nye Veier, SINTEF og Nettverk for Grønn Anleggssektor.

Grønn Byggallianse skal samle bransjen gjennom en rekke læringsarenaer utover høsten. Dette for å gjøre veilederen enda bedre. Samtidig jobbes det med å få på plass kurs for å benytte CEEQUAL som verktøy.

Mer om veilederen

 

Kontaktperson