Til hovedinnhold
Norsk English

Klimatilpasning stadig viktigere i sertifisering av bygg

Klimatilpasset bygg
Illustrasjon: Skanska
BREEAM-NOR er Norges mest brukte miljøsertifisering for bygg. Klimatilpasning er en viktig del av den nye manualen for hvordan bygge mest mulig bærekraftig.

Grønn Byggallianse har i samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge utviklet BREEAM-NOR; byggenæringens eget verktøy for å måle miljøprestasjon. Den 28. februar lanserte de en ny manual for hvordan bygge mest mulig bærekraftig.

- Det er fem år siden den siste manualen kom, og det skjer så mye på området at det var på tide å oppdatere den. I den nye manualen har vi for eksempel gitt klimatilpasning mer plass enn vi gjorde i den forrige. Derfor inviterte vi Klima 2050 til å være med i referansegruppa i arbeidet med manualen, sier Viel Sørensen, sertifiseringssjef i Grønn Byggallianse.

Mer om klimatilpasning

BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM, som er Europas ledende miljøsertifiseringsverktøy for bygninger. Det er den eneste metoden for sertifisering av bærekraftige bygg i Norge. Manualen er et verktøy for å bygge og dokumentere god kvalitet på bygninger der det settes høyere krav til miljø, klima og bærekraft enn det gjøres i byggeforskriftenes minstekrav.

Manualen viser hvordan en best kan bygge bærekraftig og miljøvennlig etter prestasjoner innenfor ni områder: Ledelse, helse- og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi samt forurensning.

- Klimatilpasning er innarbeidet i flere av de ni områdene, sier Sørensen. Hun forklarer at det finnes fem ulike nivåer av BREEAM-NOR-sertifikat; Pass, Good, Very Good, Excellent og Outstanding.

Trenger forskning

Leder i Klima 2050, Berit Time, har sittet i referansegruppa for innholdet som omhandler klimatilpasning i den nye manualen.

- Vi som utvikler BREEAM-NOR er opptatt av at sertifiseringskravene skal være forskningsbasert og ha et solid faglig grunnlag. Vi har ikke selv mulighet til å drive med forskning, men er et verktøy som skal vise hvordan forskning kan omdannes til praksis. Da er det fint å kunne vise til det arbeidet og de prosjektene Klima 2050 har gjort.

Risikoanalyse for klimatilpasning

Sørensen håper manualen vil være med å sette klimatilpasning høyere på agendaen.

- Det er mer og mer snakk om klimatilpasning, men ikke alle vet hvordan de skal gripe det an i praksis. I manualen kan vi vise til konkret metodikk for hvordan det kan gjøres. Ideelt så bør et byggeprosjekt begynne med en risikovurdering for klimarisiko.

Risikoanalyse for klimatilpasning er lagt inn som et minstekrav for de høyeste sertifiseringsnivåene, Excellent og Outstanding.

OBOS skal BREEAM sertifisere

Det er en stigende interesse for miljøsertifisering av bygg. Sørensen kjenner til flere banker og finansinstitusjoner som krever BREEAM-NOR-sertifisering for å gi lån til byggeprosjekter. En grunn til det er at forsikringsselskapene må utbetale stadig mer til naturskader.

Flere kommuner setter også krav til at nybygg må være BREEAM-NOR-sertifisert, mens OBOS har vedtatt de skal sertifisere alle sine nye bygg. Ikke minst har EU skjerpet kravene.

- EUs taksonomi for bærekraftig finans inneholder helt konkrete krav til klimatilpasning. For å forhindre grønnvasking blir det desto enda viktigere å kunne dokumentere at det jobbes seriøst med det. Vi mener BREEAM-NOR dekker et stort behov i næringen ved å løfte fram gjeldende «beste praksis» i Norge og være en driver for nytenkning i planlegging og bygging for miljø og økt bærekraft, sier Sørensen.

Se hele årsrapporten fra Klima 2050.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Klima 2050

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.03.2023

Kontaktperson:

Berit Time

Kontaktperson