Til hovedinnhold
Norsk English

FME ZEN gir ringvirkninger

For å utvikle nullutslippsområder må et utall aktører forenes for å dele kunnskap og ambisjoner. Ett av de viktigste verktøyene er forskningssentre som FME ZEN.

Til tross for at 2021 ble et veldig annerledes år, har vi sett gode resultater i FME ZEN, forteller Terje Jacobsen. Han trekker frem at ph.d.-kandidatene disputerer fortløpende, at prosjektdeltakerne er engasjerte og at det stadig er nye prosjekter som knytter seg til senteret.

I fjor fikk NTNU og SINTEF tildelt et EU-prosjekt på over 200 millioner som skal legge føringer og utvikle rammeverk for energieffektive og sirkulære løsninger for byggenæringen i hele Europa. Senterleder Arild Gustavsen forteller at FME ZEN er avgjørende for å være posisjonert for få tildelt slike prosjekt.

–Det at vi får 15 av 15 mulige i evaluering av søknaden er vi utrolig stolt av. Det viser at forskningsmiljøene er i front i Europa.

Les årsrapporten fra ZEN med blant annet 15 eksempler fra prosjekter.

 

Forskningsrådet er svært fornøyde med senteret

Fjoråret innebar også en midtveisevaluering hvor senteret fikk strålende tilbakemeldinger fra evaluatorene. De trakk blant annet fram nyvinningen «ZEN-case» hvor partnerne har nominert ulike problemstillinger som det ble forsket på i seks måneder.

–Dette er sprint-prosjekter hvor vi på kort tid skal løse problemstillinger og komme med nye konsepter og er absolutt en arbeidsform vi vil ta med videre, forteller Terje Jacobsen fra SINTEF.

Etter fire år har mye av forskningen kommet så langt at vi begynner å se hvordan den kan nyttiggjøres Ledelsen av senteret har hatt samarbeid med TTO-ene (Technology Transfer Office) i SINTEF og NTNU over flere år for å sikre at rettighetene til innovasjonene blir godt ivaretatt for partnerne når innovasjonene tas i bruk.

–Det er viktig å overvåke og følge opp alle innovasjonene i et så stort senter, derfor har vi laget et IP-register, forteller Ann Kristin Kvellheim.

Registeret gjør det enklere å jobbe systematisk med innovasjonene for eksempel gjennom kommersiell utnyttelse.

Samarbeid mellom partnerne

Judith Thomsen fra SINTEF, leder arbeidspakken om pilotprosjekter og levende laboratorier. Hun ser tilbake på et aktivt år hvor det igjen ble mulig å samle partnere for å lære av hverandre og for å dele kunnskap fra prosjektene ut til et større publikum.

–Vi kunne endelig arrangere konferanser og fysiske møter og klarte å samle alle partnerne i årets senter-konferanse, sier Thomsen.

En annen viktig milepæl i 2021, var åpningen av fullskala-laboratoriet for nullutslipp i bygninger: ZEB-laboratoriet. Her er det brukt klimavennlige materialer, smarte energiløsninger og fornybar energiproduksjon.

Laboratoriet skal ha et CO2-regnskap som går i null i byggets levetid. Nå blir det brukt til å prøve ut hvordan materialer og energiløsninger fungerer i praksis. Forskere og studenter har fått sine faste arbeidsplasser her og vi ser på hvordan ulike løsninger og drift av bygget påvirker det fysiske arbeidsmiljøet.

–Vi ser fram til å ta imot flere partnere og publikum i ZEB-laboratoriet for å vise forskning i praksis, sier Thomsen.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Kontaktperson