Til hovedinnhold
Norsk English

Veikart for smarte og autonome skipstransportsystemer

Den 22. oktober lanserte Senior Minister of State for Transport and Foreign Affairs, Chee Hong Tat, og Norges ambassadør til Singapore, Anita Nergaard, et nytt veikart for smarte og autonome skipstransportsystemer. Lanseringen fant sted på SMI Forum i Singapore.

Veikartet er utviklet av to ledende maritime forskningsinstitutter i Norge og Singapore – SINTEF Ocean i Norge og Technology Centre for Offshore and Marine, Singapore (TCOMS). Andre bidragsytere er Maritime and Port Authority (MPA) i Singapore og Singapore Maritime Institute (SMI), samt Norges forskningsråd. Veikartet er et resultat av en intensjonsavtale (MoU) som ble inngått i juni 2019 mellom SINTEF Ocean og TCOMS. Som maritime foregangsland står Singapore og Norge i spissen for å utvikle og innføre ny teknologi som trengs til å opprettholde et varig og høyt fokus på våre forsknings- og utviklingsaktiviteter, og for å opprettholde vår ledende posisjon.

Smarte skip danner en plattform for en rekke teknologier som kan bidra til å integrere og gjøre dagens transportsystemer mer intelligente. Autonome skip gjør det mulig å danne seg nye bilder av og omskape transportsystemene våre. Begge deler er nødvendige skritt på veien mot et fremtidig, bærekraftig transportsystem verden over.

Veikartet ser nærmere på innvirkningen av Industry 4.0 i skipsfartssektoren med tanke på smartere skip og havner, digital datautveksling, automatiserte prosesser, autonome skip og avansert robotteknologi. Innvirkningen er knyttet til skipets fysiske egenskaper og tekniske drift, og nye arbeidsprosesser, forretningsmodeller og et nyskapende økosystem er innlemmet i de nye skipstransportsystemene.

– Internasjonalt samarbeid er avgjørende for å kunne utvikle og lykkes med innføringen av smarte og autonome systemer, og vi er glade for å ha inngått et forpliktende samarbeid med TCOMS i Singapore på dette området, sier dr. Vegard Johansen, administrerende direktør i SINTEF Ocean.

Nye forretningsmodeller, nye markedsmuligheter og et åpent og nyskapende økosystem

En viktig ambisjon er å skape et åpent og nyskapende økosystem som støtter opp om nye forretningsmodeller og markedsmuligheter. Prioriterte forskningsområder er smart interaksjon mellom skip, digital kompatibilitet og smarte havner. Internasjonale standarder er nøkkelelementer for å sikre like konkurransevilkår.

– Smarte og autonome fartøy vil være banebrytende i den maritime næringen, men utstrakt innføring krever internasjonale standardiseringer og avtaler, sier Ørnulf Rødseth, seniorforsker i SINTEF Ocean, og sekretær i International Network of Autonomous Ships.

Neste generasjons bærekraftige skipsfart

Den nye avtalen forlenger den eksisterende MoU-avtalen mellom Singapore (MPA) og Norge (Norges forskningsråd) om marin og maritim forskning og utvikling. Det viser viktigheten av autonomi i Singapores og Norges maritime strategier, og gjenspeiler de to landenes ambisjon om å spille en ledende rolle i neste generasjons bærekraftige skipsfart.

– Storskala laboratorier vil være avgjørende. Operasjoner i hardt vær, kompleks manøvrering og intrikate maskinvaresystemer testes i et kontrollert miljø, og deretter i full skala, sier prof. Chan Eng Soon of TCOMS og Øyvind Hellan i SINTEF Ocean i en felles uttalelse.

For mer informasjon, kontakt eller (SINTEF Ocean), og les hele veikartet her.

Kontaktperson