Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF tilbyr nye laboratorietester for tunnel- og anleggsprosjekter

Testing av tilslagsmaterialer på berg- og geolaben. Foto: SINTEF
SINTEF tilbyr nå Los Angeles- og micro-Deval-testing, og er dermed totalleverandør av laboratorietjenester og vurderinger ved utbyggingsprosjekter.

Kunnskap om materialegenskaper er avgjørende i alle tunnel- og anleggsprosesser, både for å bestemme tid- og kostnader, og for å vurdere hva bergmassene som tas ut kan brukes til. 

Pris, bruksområder og klimaavtrykk

Styrke, borbarhet, bestandighet og sprengbarhet er eksempler på egenskaper som i høy grad påvirker tids- og kostnadsaspektene i utbyggingsprosjekter. Laboratorieanalyser benyttes også for å vurdere bruks- og miljøegenskaper til massene som tas ut, inklusive potensial for bruk, spesielt som kortreiste overskuddsmasser.  

SINTEF tilbyr allerede et bredt spekter av laboratorietester, feltundersøkelser og rådgivning, og har nå anskaffet utstyr for å bestemme styrke- og slitasjeegenskaper til bergråstoffer og overskuddsmasser. 

Tester motstandsevne mot slitasje og knusing 

Los Angeles-testen (NS-EN 1097-2)  simulerer påkjenningen som et tilslagsmateriale utsettes for i en vei. Metoden tallfester tilslagets motstandsevne mot nedknusning ved at det tromles tørt med stålkuler. Mengde nedknust materiale gir et uttrykk for bestandigheten. 

Micro Deval-testen (NS-EN 1097-2) simulerer den slitasjen et grovt tilslag utsettes for i et mekanisk stabilisert bære- og forsterkningslag. Metoden tallfester tilslagets motstandsevne mot abrasiv slitasje (slitasje ved friksjon) ved at det tromles fuktig med stålkuler. 

Testing gir bedre utnyttelse av massene 

I mange byggeprosjekter stilles det krav til bruk av kortreiste materialer og gjenbruk. For eksempel kan tunnelmasser og andre overskuddsmasser brukes til andre vei-, jernbane- og betongformål, ikke bare til fyllmasse. Da er kunnskap om styrkeegenskaperkarakterisert ved blant annet Los Angeles- og micro- Deval -verdi  og mineralogi, med for eksempel petrografisk beskrivelse, XRD og DTA være avgjørende. Slike analyser kan bidra til å fortelle hva massene kan benyttes til.  

SINTEF blir med dette en totalleverandør av laboratorietjenester og vurderinger ved utbyggingsprosjekter. 

Berglaboratoriene

Kontaktperson