Til hovedinnhold
Norsk English

Personlig oppvarming i nye kontorbygg kan være lønnsomt

Testing i Sintefs fullskalalab
I fullskalalaben til SINTEF har forskerne testet ut termisk komfort ved høyere romtemperatur og alternativ kjøling. Foto: SvalVent
Med behovsstyrt ventilasjon og personlig oppvarming i nye kontorbygg kan man få lavere utslipp og mer fornøyde brukere, viser en studie.

For å oppnå ambisiøse målsetninger om lavutslipps- og nullutslippsområder, er det en forutsetning at bygningene har lavt varmetap og er skjermet mot overoppvarming fra sola.

– Gjennom forskning og teknologiutvikling har vi kommet langt i å løse dette, men de tekniske systemene må også bidra til at brukerne opplever god luftkvalitet, godt lys og tilfredsstillende temperatur i disse byggene, med minst mulig klimabelastning, sier seniorforsker Sverre B. Holøs i Sintef.

Peker på gode løsninger

Det er forsket fram mange ulike løsninger, men ikke alle er like egnet til alle typer bygninger.

For en tiltakshaver eller byggeier er det sjelden lønnsomt eller lurt å forsøke å kombinere alt for mange løsninger: Hun risikerer å sitte igjen med et dyrt "ingeniørjuletre" som er vanskelig å drifte.

Forskerne i FME ZEN har gått gjennom mye litteratur og pågående prosjekter for å blinke ut teknologier som allerede nå egner seg for noen vanlige bygningskategorier, og andre som kan bidra til framtidens løsninger etter videre utvikling.

Rapporten Building services solutions suitable for low emission urban areas peker for eksempel på at behovsstyrt ventilasjon, romvarme tilført med ventilasjonluft, samt personlig oppvarming og kjøling kan være lønnsomme grep for nye kontorbygg.

Dette kan bidra til lave utslipp og fornøyde brukere. Imidlertid passer ikke alle løsninger overalt. For eksempel egner oppvarming med ventilasjonsluft seg foreløpig dårligere i boliger, hvor mange ønsker kjølige soverom.

– Formålet til tekniske bygningsinstallasjoner er å bidra til godt inneklima og produktivt arbeidsmiljø. Med velfungerende behovsstyrte klimatiseringsløsninger og høyeffektiv energigjenvinning, kan vi oppnå dette med svært lave klimautslipp, sier fagdirektør Mads Mysen i GK Inneklima, som er en av partnerne i FME ZEN.

Rapporten er først og fremst et hjelpemiddel for videre utvikling mot nullutslippsområder i FME ZEN og et "oversiktskart" over anbefalte utviklingsveier og sannsynlige blindgater, men inneholder også en rekke eksempler og vurderinger som er interessante for byggeiere generelt.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

FME ZEN

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2024

Kontaktperson:

Ann Kristin Kvellheim

Kontaktperson