Til hovedinnhold
Norsk English

Nytt verktøy dokumenterer naturbaserte overvannsløsninger

Grønne tak
Foto: Bergknapp
Naturbaserte løsninger, som regnbed og grønne tak, blir mer og mer populært for å håndtere overvann. Et nytt verktøy gjør både planlegging, dokumentasjon og vedlikehold enklere.

Klimaendringene fører til mer nedbør, og hyppigere tilfeller av ekstremnedbør, og det setter spesielt infrastrukturen i urbane områder under press. Spørsmålet er hvordan vi best kan klimatilpasse

Et av svarene er å bruke naturbaserte løsninger (NBL), som regnbed, grønne tak og permeable dekker.  

SINTEF-forsker Gema Raspati påpeker at en utfordring i dag er at løsningene leveres av mange ulike leverandører som bruker forskjellige ord og uttrykk for å forklare hvordan de fungerer.  

- Det overordnende målet er å ha et felles rammeverk med fast struktur og faste begreper som alle kan kjenne seg igjen i. Det vil lette informasjonsflyten mellom leverandør og bruker, og vil redusere risikoen for at løsningen ikke brukes riktig, sier Raspati.

Brukes av alt fra myndigheter til leverandører

Klima 2050-rapporten Datastruktur for dokumentasjon av naturbaserte løsninger – et verktøy beskriver et dokumentasjonsverktøy for NBL, samt hvordan og av hvem det kan brukes.

Verktøyet fungerer som en datastruktur som holder orden på nyttig og nødvendig informasjon om NBL. Her kan alt fra leverandører til byggherrer hente inn og samle informasjon om både dokumentasjon, drift og vedlikehold av NBL-løsningene.

For eksempel kan kjøpere eller eiere benytte det som en sjekkliste over hva som kreves i planleggings, drifts- og vedlikeholdsfasen, mens myndigheter vil kunne bruke det til å vurdere løsningenes effekter.

- Verktøyet vil gi systematisk svar på mange ting, som hvorfor det å holde sluket åpent er en viktig del av vedlikeholdsarbeidet når en har laget grønne tak, sier Raspati.

Svært viktig med dokumentasjon

Sjefsstrateg Jon Røstum i softwareselskapet Powel, som leverer IT løsninger innen blant annet infrastruktur og vann og avløp, kan ikke få sagt tydelig nok hvor viktig det er med dokumentasjon. Også av naturbaserte overvannsløsninger.

- Foreløpig har ikke den manglende dokumentasjonen vært et problem, fordi bruken av naturbaserte løsninger er såpass ny og begrenset. Men det er utrolig viktig at et system for dokumentasjon og registrering kommer på plass nå, og ikke etter at anleggene er bygget sier Røstum.

For at en huseier, som har installert ulike regnbed og et blågrønt tak, skal ha glede av løsningene i 20, 30 år fremover, må de driftes og vedlikeholdes jevnlig og etter anbefalinger fra leverandøren. Det er også nødvendig å ha en tegning og beskrivelse av nøyaktig hvordan løsningene ble bygget, for eksempel ved videresalg. All denne informasjonen vil enkelt kunne lagres og oppdateres i datastrukturen.

Viktig for kommuner

Powel har allerede utviklet systemer for kommuner slik at de kan dokumentere funksjonen til vann- og avløpssystemet, og hva som trengs av vedlikehold.

- Nå er det behov for å utvikle lignende systemer for de naturbaserte løsningene hvis funksjon er å infiltrere og holde tilbake overvann, og vi planlegger å utvikle en løsning som bygger på datastrukturen som rapporten beskriver, sier Røstum.

Tekst: Lisbet Jære

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Klima 2050

Prosjektvarighet:

13.04.2015 - 01.03.2023

Kontaktperson:

Berit Time

Kontaktperson