Til hovedinnhold
Norsk English

Drenerende betongdekker skal hindre oversvømmelse

Terje Gaarden i Vikaune Fabrikker forteller om testanlegget i Malvik, med seks ulike betongdekker.
Terje Gaarden i Vikaune Fabrikker forteller om testanlegget i Malvik, med seks ulike betongdekker.
Forskningsprosjektet Drensstein tester ulike varianter av drenerende betongdekker. Målet er å finne den optimale oppbyggingen for å sikre god dreneringseffekt over tid.

Drenerende betongdekker skal ta unna overvann ved kraftige regnskyll. Dekkene består av tette betongenheter med fuger mellom, hvor vannet kan renne ned i grunnen.

Sammenlikner seks ulike felt

Testanlegget i Malvik utenfor Trondheim består av til sammen seks felt på mellom 80 og 100 m2. Feltene bygges opp med forskjellig bærelagsstruktur og ulike typer drensstein. Det sjette feltet skal ha vanlig belegningsstein, til referanse og sammenlikning.

Forsøksfeltene vil være en integrert del av området og vil få en naturlig og reell belasting fra kjøretøy. Anlegget får egen værstasjon og måleutstyr for å måle vannmengdene gjennom feltene. 

Over tid vil forurensning fra lufta og fra kjøring på steinen påvirke den drenerende effekten, som sannsynligvis vil gå ned til et visst punkt.

Utvikler metoder for vedlikehold

- Et av målene med prosjektet er å finne metoder for å vedlikeholde den drenerende effekten, slik at vanngjennomstrømningen gjennom dekket kan opprettholdes, sier seniorforsker Edvard Sivertsen i SINTEF.

Forskningsprosjektet Drensstein startet opp i 2017 med støtte fra Norges Forskningsråd. Prosjektet eies og ledes av Vikaune Fabrikker, med Nordland Betong, ASAK, ASAK Miljøstein, Lintho Steinmiljø, og Storm Aqua, SINTEF og NTNU som partnere.

Les også: Permeable dekker med belegningsstein i betong håndterer overvann

Kontaktperson