Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Teknologi og samfunn integreres i andre SINTEF-institutt

SINTEF omorganiserer for å styrke forskningen innenfor helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.
Målet er tettere integrasjon av samfunnsvitenskapelig og teknologisk forskning, i tillegg til en styrking av forskningsområder som helse, transport, teknologiledelse, sikkerhet, digitalisering og arbeidsliv.

Mer "Teknologi for et bedre samfunn"

SINTEF Teknologi og samfunn oppløses, og forskningsgruppene flytter sammen med andre institutter i SINTEF.

– Vi mener at vi vil bidra mer til SINTEFs visjon "Teknologi for et bedre samfunn" dersom fagmiljøene i SINTEF Teknologi og samfunn integreres tettere i andre institutter, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF. Jeg tror også at dette vil gjøre SINTEF til en mer unik og spennende arbeidsplass både for samfunnsviterne og teknologene.

I den pågående strategiprosessen har konsernledelsen og styret identifisert viktige samfunnsområder med store forskningsbehov og tilhørende vekstmuligheter for SINTEF. Konsernsjefen viser til at bidragene fra faggruppene i SINTEF Teknologi og samfunn er viktige forutsetninger for mange av mulighetene som skisseres, men at disse ikke utnyttes optimalt slik instituttet er organisert i dag.

Konsernledelsens vurdering er at det kan organiseres bedre for å gi sterke, robuste fagmiljø som kan vokse og utvikle seg, både innenfor de enkelte fagområdene og særlig mot å løse mer komplekse samfunnsutfordringer, der mulighetene ofte ligger i samarbeid mellom ulike forskningsmiljøer.

Støttes av Forskningsrådets evaluering

Denne konklusjonen er på linje med Forskningsrådets evaluering av instituttet fra 2015, der det blant annet heter at:

"Social sciences and foresight integrated with strong technological know-how is a hidden asset for SINTEF which should be fully exploited throughout the organization."

"SINTEF Technology and Society is a small institute (10 % of the SINTEF) which deals with many diverse topics. The research focus and portfolio is fragmented and small teams do not necessarily allow the formation of critical mass. The fragmented structure also hinders elaboration of the overall market and research strategy for the whole institute. It may be difficult for SINTEF T&S to reach the growth targets without mergers with other institutes or restructuring within SINTEF."

Medvirkning fra tillitsvalgte og ansatte

Omorganisering av SINTEF TS er gjennomført i en prosess der alle ansatte i instituttet har fått mulighet til å medvirke og gi innspill. Dette har munnet ut i den løsningen som vi mener gir de beste mulighetene for SINTEF, der miljøene i SINTEF Teknologi og samfunn kan utvikle seg og løse flere og større oppgaver sammen med de andre miljøene i SINTEF.

Slik blir den nye plasseringen av fagmiljøene

Avdeling Helse består av forskningsgruppene Medisinsk teknologi, Helseinnovasjon, Helsetjenesteforskning og Velferd (Oslo).

  • Avdelingen går samlet inn som en egen avdeling i SINTEF Digital. Jon Harald Kaspersenfortsetter som forskningssjef.

Avdeling Sikkerhet og mobilitet deles.

  • Forskningsgruppene Digitalisering i transport og Bærekraftig mobilitet går til SINTEF Byggforsk, og blir sammen med forskningsgruppe Samfunnsøkonomi en egen avdeling Mobilitet og samfunnsøkonomi. Roar Norvikfortsetter som forskningssjef.
  • Forskningsgruppe Sikkerhet og pålitelighet går til SINTEF Digital, og blir del av avdeling Software Engineering, Safety and Security. Anita Ørenfortsetter som forskningsleder.

Avdeling Økonomi og teknologiledelse deles.

  • Forskningsgruppe Samfunnsøkonomi går til SINTEF Byggforsk, som del av avdeling Mobilitet og samfunnssikkerhet. Ansattinfo manglerfortsetter som forskningsleder.
  • Forskningsgruppe Verdikjeder og optimering går til SINTEF Industri, og blir del av avdeling Bærekraftig energiteknologi. Vibeke Stærkebye Nørstebøfortsetter som forskningsleder.
  • Forskningsgruppene Innovasjon og ledelse, Læring og beslutningsstøtte og Organisasjon og produksjonsledelse går til SINTEF Digital, som en egen avdeling Teknologiledelse. Det etableres samtidig møte- og samhandlingsstrukturer med teknologiledelsesmiljøet i SINTEF Manufacturing.
    Stillingen som forskningssjef utlyses. Lisbeth Øyumkonstitueres i stillingen inntil ny forskningssjef er på plass.

Organisasjonsendringen trer i kraft 1. juli 2018.

Kontaktperson