Til hovedinnhold

Roar Norvik

Forskningssjef

Roar Norvik

Forskningssjef

Roar Norvik
Telefon: 900 43 270
Avdeling: Sikkerhet og mobilitet
Kontorsted: Trondheim

Publikasjoner og ansvarsområder

Publikasjoner

Publikasjon
https://www.sintef.no/publikasjoner/publikasjon/?pubid=CRIStin+1268962

Rapporten oppsummerer transportanalysen for Ryfast. Analysene er gjennomført med en oppdatert versjon av TASS-modellen for Nord-Jæren (versjon 5). Det er gjennomført beregninger for 2001, 2015 og 2035. De ulike bergningsårene har hatt litt ulike anvendelse i analysen. • Analysene for 2001 er gjort f...

Forfattere Skjetne Eirik Levin Tomas Norvik Roar
År 2007
Type Rapport/avhandling