Til hovedinnhold

Transportanalyse Ryfast

Transportanalyse Ryfast

Kategori
Rapport
Sammendrag
Rapporten oppsummerer transportanalysen for Ryfast. Analysene er gjennomført med en oppdatert versjon av TASS-modellen for Nord-Jæren (versjon 5). Det er gjennomført beregninger for 2001, 2015 og 2035. De ulike bergningsårene har hatt litt ulike anvendelse i analysen. • Analysene for 2001 er gjort for å kunne kalibrere modellen mot observasjoner.• 2015-analysene er i hovedsak gjennomført for å vurdere de trafikale virkninger av ulike nivå på bomavgiftene. • 2035-resultatene er anvendt til dimensjoneringsformål.
Språk
Norsk
Forfatter(e)
Institusjon(er)
  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi
År
Forlag
SINTEF rapport
ISBN
9788214042856