Til hovedinnhold
Norsk English

Transportanalyse Ryfast

Sammendrag

Rapporten oppsummerer transportanalysen for Ryfast. Analysene er gjennomført med en oppdatert versjon av TASS-modellen for Nord-Jæren (versjon 5). Det er gjennomført beregninger for 2001, 2015 og 2035. De ulike bergningsårene har hatt litt ulike anvendelse i analysen. • Analysene for 2001 er gjort for å kunne kalibrere modellen mot observasjoner.• 2015-analysene er i hovedsak gjennomført for å vurdere de trafikale virkninger av ulike nivå på bomavgiftene. • 2035-resultatene er anvendt til dimensjoneringsformål.

Kategori

Rapport

Språk

Norsk

Forfatter(e)

Institusjon(er)

  • SINTEF Community / Mobilitet og samfunnsøkonomi

År

2007

Forlag

SINTEF rapport

ISBN

9788214042856

Vis denne publikasjonen hos Cristin