Til hovedinnhold
Norsk English

Mumbai Workshop i ReFood og ReValue

Bilde av en forsamling mennesker
Participants at the joint Re-FOOD and ReValue symposium in Mumbai India.
Den 29 november arrangerte de norsk-indiske prosjektene ReValue og Re-FOOD en to-dagers workshop i Mumbai for å formidle forskningsresultater og bygge videre på det gode norsk-indiske samarbeidet som disse prosjektene har bidratt til.

Den 29. november ble det arrangert en workshop i Mumbai for de to norsk-indiske samarbeidsprosjektene ReValue og Re-FOOD. Workshopen ble avholdt for å formidle forskningsresultater og å bygge videre på det gode samarbeidet som disse prosjektene har bidratt til. Workshopen ble delt i to deler, et besøk til en surimi bedrift, og et symposium som ble brukt for å formidle og å diskutere pågående forskning, innovasjon og nye muligheter mellom forskere og industri fra begge land.

Fra Norge hadde SINTEF invitert med seg tre norske industripartnere med interesse for videre arbeid med India med fokus på bedre ressursutnyttelse, med representanter fra TotalCTRL, MMC First Process og Due Miljø.

På dag 1 var deltagere fra norsk og indisk industri samt forskningspartnere og andre interessenter fra Norge og India på besøk hos prosjektdeltageren Kaiko Surimi i Mumbai. Der fikk deltagerne et unikt innblikk i surimiproduksjonen i India og mye god bakgrunnsinformasjon for videre diskusjoner under symposiet på dag 2.

Dag 2 ble det gjennomført et symposium med presentasjoner og diskusjoner. Det ble presentert resultater fra pågående forskning i Re-FOOD og ReValue, fra annen relevant forskning og aktiviteter. Det ble også gjennomført gruppediskusjoner for å få innspill fra deltagerne på tema som hvordan man kan forbedre fiskeindustrien i India, hvordan man kan forbedre kjølekjeder og hvordan man kan videreføre det gode grunnlaget som Re-FOOD og ReValue har gitt for videre arbeid mellom Norge og India og også mellom industri og forskningsinstitutter.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

Re-FOOD

Prosjektvarighet:

01.01.2017 - 31.12.2019

Kontaktperson:

Kristina Norne Widell

Utforsk fagområdene

Kontaktperson