Til hovedinnhold
Norsk English

Hva kan vi gjøre med rekkehusbrannene?

Brann
Illustrasjonsfoto: Pixabay
I Norge oppstår det med jevne mellomrom branner i rekkehus. Noen ganger skjer brannspredningen så raskt at "hele rekka går med". Hvorfor virker ikke brannskillene mellom hver leilighet som forutsatt, og hva kan gøres for å redusere faren for brannspredning?

Av Trond Ramstad og Kathinka Leikanger Friquin, SINTEF Byggforsk

Helt frem til i dag har det i Norge vært vanlig å bygge rekkehusboliger som to-etasjers trehus med kalde loftsrom. Erfaringene viser at når en brann får gå til overtenning i en boligenhet, kan det ta kort tid før den sprer seg via takkonstruksjonen til alle de øvrige boligene i rekka. Spredningen kan i mange tilfeller skje så raskt at brannvesenet, selv med en relativt kort responstid, ikke rekker å få kontroll med brannen.

Vanlige rekkehus har normalt akseptable rømningsmuligheter, slik at rekkehusbranner i de fleste tilfeller ikke medfører tap av menneskeliv. Men ofte resulterer brannene i at alle beboerne på kort tid mister både hus og det meste av innboet.


Fig. 1. Intens brann på loftet presser ned himling og sprer seg til underliggende leilighet. Ill.: SINTEF Byggforsk

Hva er årsakene til den raske brannspredningen?

Frem til nå har den vanligste byggemetoden for rekkehus vært konstruksjoner med kalde loftsrom som er ventilert langs takfoten. Det vil si at en brann som slår ut av et vindu, eller starter på utsiden av veggen, på meget kort tid kan spre seg til loftsrommet over leiligheten der brannen starter. Slike loftsrom er tørre, til dels støvete og har ofte mye brennbart innhold. Da vil også overtenning på loftet kunne skje raskt og intenst.

Dersom loftet ikke har brannskilleinndeling, vil brannen umiddelbart spre seg på hele loftet og over alle leilighetene. En overtenning og intens brannutvikling på loftet skaper et overtrykk i loftsrommet, og brannen kan presse seg ned gjennom en himling fra oversiden og slik forårsake brannspredning til rommene under (fig. 1).

I rekkehus med brannskilleinndeling på loftet over hvert leilighetsskille kan også brannspredningen skje raskt når loftene er ventilerte. Flammer og branngasser vil lett spre seg langs takfoten og inn på naboloftene (fig. 2), en effekt som selvsagt forsterkes med økende vindhastighet.


Fig. 2. Illustrasjonen viser brann som sprer seg langs gesims og inn på loftet til naboleilighetene. Ill.: SINTEF Byggforsk

Uheldige byggeregler og byggeskikk

To uheldige forhold har derfor ført til unødig stor brannspredningsfare for rekkehus:

  • Det har vært tillatt å bygge kalde, ventilerte loftsrom kontinuerlig over flere boenheter (opp til 400 m2) så lenge det horisontale loftsbjelkelaget har hatt en prosjektert brannmotstand på minst 30 minutter. Men i praksis har denne brannmotstanden bare vært gjeldende for brann fra undersiden. Med brann fra oversiden vil festet av himlingsplater eller panel på undersiden av takstoler eller loftsbjelker ofte være for svakt til å tåle et intenst branntrykk fra loftsrommet. En brann på loftet vil derfor raskt kunne spre seg nedover når himlingen svikter.
  • Selv om det i mange tilfeller har vært bygget vertikale brannskiller på loftet over hver leilighetsskillevegg, så har loftsrommene vært luftet med åpne spalter langs gesimsene. Dette var i henhold til veiledningen til byggeforskriften tillatt så lenge avstanden fra luftespaltene til leilighetsskilleveggene var minst 1,8 m. Men i praksis vil en brann, f.eks. ut av et vindu, raskt kunne spre seg langs gesimsene og inn på de lett antennelige loftene i naboleiligheter. Spesielt de som ligger i samme retning som vinden blåser.

Hvordan unngå rask brannspredning?

For ny rekkehusbebyggelse er svaret enkelt: Unngå bruk av kalde, ventilerte loftsrom i rekkehus. I tillegg må vertikale brannskiller mellom leiligheter føres gjennom loftet og helt ut til taktekningen. Ved å isolere takflatene kontinuerlig fra raft til møne unngår man mulighetene for brannspredning via store og små loftsrom som er vanskelig tilgjengelig for brannslokking, og gjør det enklere for brannvesenet å få kontroll på brannen. Fig. 3 viser prinsipp for utførelse som SINTEF Byggforsk anbefaler.

For eksisterende rekkehus med kalde, ventilerte loftsrom kan det for mange bli for omfattende og kostbart å skulle bygge om taket til en konstruksjon med isolerte takflater. For rekkehus med skillevegger på loftet mellom hver boenhet, er et alternativ å installere takfotventiler med brannstopp langs gesimsen. Samtidig må gesimsen gjøres helt tett mellom ventilene. Dette vil redusere faren for rask brannspredning fra en leilighet til loftet over naboleilighetene.

For eksisterende rekkehus med sammenhengende loftsrom over flere boenheter bør det bygges brannskillende vegger på loftet over hvert leilighetsskille. Kombinert med takfotventiler med brannstopp, vil dette gi en betydelig redusert risiko for at brannspredningen skjer så raskt at hele rekkehuset er tapt før brannvesenet kan starte slokking. 

 
Fig. 3. Anbefalt prinsipp for utførelse av tak og skillevegger mellom rekkehusleiligheter. Ill.: SINTEF Byggforsk