Til hovedinnhold
Norsk English

Video - Oppstartsmøtet til KOPROD

Oppstartsmøtet til prosjektet KOPROD, som fokuserer på konkurransedyktig produksjon av komplekse, små- og mellomvolum produkter. Video: SINTEF Raufoss Manufacturing
Oppstartsmøtet til prosjektet KOPROD, som fokuserer på konkurransedyktig produksjon av komplekse, små- og mellomvolum produkter. Video: SINTEF Raufoss Manufacturing
I begynnelsen av uken ble det arrangert et oppstartsmøte til prosjektet KOPROD. Hovedmålet med prosjektet er å demonstrere metoder og teknologiske løsninger for fremtidig konkurransedyktig produksjon av komplekse, små- og mellomvolum produkter mot kostnadssensitive markeder.

Det er godt dokumentert at lav enhetskostnad for tilvirkning, kombinert med høy kompleksitet og lave volum for hver enkelt komponent eller produktvariant vanskeliggjør automatisering. Videre er det også bred enighet om at det er mulig å oppnå redusert enhetskostnad og økt fleksibilitet gjennom automasjonsløsninger basert på menneske-robot-samarbeid i ulike former.

KOPROD skal fylle det identifiserte gapet mellom markedsmuligheter og tilgjengelige kostnadseffektive automasjonsløsninger. For å oppnå dette skal KOPROD forske frem, utvikle, integrere og demonstrere nye teknologiløsninger for trygge og adaptive robotoperasjoner, intuitiv og effektiv robotprogrammering, samt robust 3D avbildning for griping og kvalitetskontroll. Dette vil føre til innovasjoner på både nasjonal og internasjonal basis.

Fremtidig konkurransedyktig produksjon

KOPRODs hovedmål er å innen 2019 demonstrere metoder og teknologiske løsninger i et industrielt relevant miljø (TRL - Technology Readiness Level 6) for fremtidig konkurransedyktig produksjon av komplekse, små- og mellomvolum produkter mot kostnadssensitive markeder. Konsortiet består av produksjonsbedriftene Mjøs Metallvarefabrikk, Sandvik Teeness og Tysse Mekaniske Verksted, sensorleverandøren Zivid Labs, og forskningspartnerne SINTEF Digital og SINTEF Raufoss Manufacturing. Prosjektet eies av Mjøs Metallvarefabrikk og er finansiert av Forskningsrådets BIA-program.

Verdiskapingspotensialet

Verdiskapingspotensialet fra prosjektet kommer blant annet til syne i prognoser om økt omsetning for både produksjonsbedriftene og sensorleverandøren. Realiseringen av verdiskapingspotensialet skal sikres gjennom at prosjektet er strategisk forankret og sterkt knyttet opp mot interne prosjekter i bedriftene, hvor kompetanse- og teknologioverføring og implementering av resultater fra KOPROD ivaretas. Det er forventet at resultatene fra prosjektet vil ha stor overføringsverdi til annen norsk industri.

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

KOPROD

Prosjektvarighet:

01.04.2017 - 31.03.2020