Til hovedinnhold
Norsk English

Universell utforming prioriteres sjelden ved oppgradering

Sogn studentby med universelt utformet inngangsparti
Inngangsparti i Sogn studentby, oppgradert i 2012-2013. Ambisjonene for universell utforming har vært høye, og standard for energioppgradering har vært i henhold til TEK 07. Foto: SINTEF
Samfunnet er tjent med at flere av oss kan bo hjemme så lenge som mulig. Likevel prioriteres universell utforming sjelden når boliger oppgraderes.

Hva skal til for at boligselskaper utnytter muligheten til å samkjøre tiltak for energieffektivitet, byggeskikk og tilgjengelighet ved oppgradering av bygningene?

Les mer om SINTEFs ekspertise universell utforming av bygde omgivelser

SINTEF Byggforsk har sett på gjennomførte oppgraderinger av flerboligbygninger og identifisert suksessfaktorer for at universell utforming skal inngå som en del av en større oppgradering. Resultatene er presentert i en ny rapport.

Suksessfaktorer for universell utforming

En energioppgradering kan være lønnsom hvis en oppgradering uansett er nødvendig, mens verdien av universell utforming i størst grad handler om beboernes eventuelle framtidige behov.

-Det er liten tvil om at samfunnet er tjent med at befolkningen i større grad evner å bo i egen bolig så lenge som mulig. Derfor trengs det tiltak som motiverer styrer i borettslag og beboere til å forstå behovet for å tilrettelegge for beboernes alderdom, slik at det kan vektlegges i en rehabiliteringsprosess, sier forsker i SINTEF, Solvår Wågø.

- Ved å se på tidligere oppgraderingsprosjekter, har vi identifisert sju viktige suksessfaktorer for høye ambisjoner når det gjelder energioppgradering og universell utforming:

  • flerfaglig kunnskap hos offentlige aktører, i prosjektteam og prosjekteringsteam
  • ildsjeler i borettslag og styrer
  • god informasjon, dialog og beboermedvirkning
  • offentlige aktører som drivere i introduksjonsfasen
  • erfaringer fra forbildeeksempler som virkemiddel i dialog med beslutningstakere og beboere
  • god planlegging og tydelige mål for en helhetlig oppgradering
  • når en oppgradering uansett skal gjennomføres, vil høye ambisjoner for energieffektivisering og universell utforming være lønnsomt når kunnskap om smarte løsninger og spart energi kombineres

- Vi har også utarbeidet en sjekkliste over tiltak man bør vurdere når man uansett skal oppgradere. Det er spesielt viktig ikke å gå glipp av muligheter til endringer som koster lite, sier Wågø.

Disse tiltakene for energieffektivisering og universell utforming henger sammen, og kan med hell planlegges og gjennomføres sammen.

Energieffektivisering Universell utforming

Drenering og isolasjon av grunnmur

Utbedre atkomstforhold og uteområder

Etterisolering av fasade

Utvide boareal med tilbygg eller påhengte moduler, bruk av kontrastfarger

Utskifting av vinduer og dører til mer energieffektive

Installere bredere dører med lavere terskler, bruk av kontrastfarger

Energistyringssystemer

Velferdsteknologi knyttet til demens

Etterisolering av tak / nytt tak

Påbygg med leiligheter med livsløpsstandard (salg kan finansiere oppgradering)

Innstallering av balansert ventilasjon med varmegjenvinning

Installasjon av heis i påbygd sjakt gir plass for ventilasjonskanaler. Bedre forhold for allergikere og astmatikere

Bytte av oppvarmingssystem

Brukervennlighet og opplæring er sentralt

 

Last ned rapporten

Les mer om SINTEFs ekspertise universell utforming av bygde omgivelser

Kontaktperson