Til hovedinnhold
Norsk English

Smartere vedlikehold av jernbanen gir mer presise tog

Et nytt optimaliseringsverktøy skal gi færre forsinkelser for norske tog, lover forskere. Foto: SINTEF/Werner Juvik.
Et nytt optimaliseringsverktøy skal gi færre forsinkelser for norske tog, lover forskere. Foto: SINTEF/Werner Juvik.
Et digitalt optimeringsverktøy gjør det mulig å prioritere vedlikeholdet av jernbanen bedre enn før. Hensikten? Færre forsinkelser i togtrafikken.

Hva haster mest her og nå? Hvilken rekkefølge lønner det seg å utbedre problemer? Hvilken effekt vil vedlikeholdet få? Dette er bare noen av spørsmålene BaneNOR (tidligere Jernbaneverket) vil kunne få svar på ved hjelp av et nytt verktøy, som treffende nok har fått navnet Presens.

Jernbaneverket og NSB logger hver dag mengder av data fra trafikk og tog, og forskerne har brukt dataene til å skape en mer detaljert forståelse av hva som skjer. Et av tiltakene er merking og skilt på plattformer i Østlandsområdet.

BaneNOR har ansvaret for å bygge, vedlikeholde, samt styre togtrafikken i norsk jernbane og har nå fått forskningshjelp av SINTEF til å utvikle det digitale verktøyet som skal bidra til best mulige prioriteringer.

Bedre trafikkflyt, færre forsinkelser og økt punktlighet

Forsker i SINTEF, Andreas Seim forteller at en optimalisering av vedlikeholdet vil føre til bedre trafikkflyt, færre forsinkelser og økt punktlighet.

– Vi ser allerede etter ett år at det er mye å tjene her, sier Seim.

Presens vil gi tall på togtrafikken og visualisere ulike hendelser i infrastrukturen, trafikken og omkringliggende miljø.

Ved å benytte eksisterende data vil verktøyet kunne forutsi effekt og nytte av planlagte vedlikeholdstiltak. Dette vil rett og slett føre til en smartere drift av jernbanen, lover SINTEF-forskeren.

– Vil gjøre oss enda bedre

Så langt har forskerne jobbet mest med sporvekselfeil og saktekjøringer. Seksjonssjef i Punktlighet i BaneNOR Tone Norløff synes det lover godt.

– Dette verktøyet vil gi oss mer innsikt og bidra til å gjøre oss enda bedre. Dette er riktignok foreløpig på forskningsstadiet, men vi har grunn til å tro at Presens vil hjelpe oss å levere bedre oppetid i togtrafikken, sier hun.

Prosjektet varer fra frem til 2019, og skal ha en demoversjon av et dataverktøy som visualiserer effekt av saktekjøring klar allerede til høsten.

Prosjektinformasjon

Prosjektvarighet:

01.06.2016 - 30.06.2019

Kontaktperson:

Andreas Dypvik Landmark