Til hovedinnhold
Norsk English

SINTEF Raufoss Manufacturing og NCE Raufoss får Norsk katapult senter

Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, og Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss, om tildelingen av Norsk katapult. Video: SINTEF
Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF, og Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss, om tildelingen av Norsk katapult. Video: SINTEF
38 næringsmiljøer fra hele landet har søkt Siva om opptak i den nye ordningen Norsk katapult, blant annet SINTEF Raufoss Manufacturing på vegne av NCE Raufoss. I dag har vi fått høre at vi er blant de 2 vinnerne, og dette betyr at vi får etablere et Norsk katapult senter, som skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktivt.

Norsk katapult er en ordning som skal bidra til etablering og utvikling av nasjonale testsentre til nytte for norsk næringsliv. I sentrene skal bedrifter kunne teste ut ny teknologi og nye løsninger. Katapult-sentrene skal stimulere til mer og raskere innovasjon, samt utvikling og deling av kompetanse. Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet samarbeider om Norsk katapult.

38 industrimiljø fra hele landet har søkt om opptak og regjeringen har satt av 50 millioner i statsbudsjettet til å etablere ordningen. I dag har vi fått høre at vi er blant de 2 vinnerne, og dette betyr at vi får etablere et Norsk katapult senter.

– Vi i SINTEF jobber med bedrifter over hele landet og har vært veldig spent. Av alle søkerne hvor vi er med på flere, så skal klyngene på Sørlandet og Raufoss bli nasjonale katapulter. Additiv produksjon på Sørlandet, med Elkem i spissen, og automatisering og avanserte lettvekstmaterialer på Raufoss, men deltakerbedriftene er fra hele landet, og vi er stolt av det, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF.

– Vi er både glade og stolte over at vi har fått tildelt rollen å bygge en av Norges to første katapulter. Dette blir en stor utfordring, og vi skal gjøre det vi kan for at NMTC skal bli en nasjonal suksess, sier Svein Terje Strandlie, administrerende direktør i SINTEF Raufoss Manufacturing og klyngeleder i NCE Raufoss.

SINTEF Raufoss Manufacturing har på vegne av NCE Raufoss søkt om Norsk katapult senter NMTC: Norwegian Manufacturing Technology Center. NMTC skal utvikle og demonstrere innovative produksjonsprosesser og muliggjørende teknologier i mini-fabrikker, i samarbeid med industri, forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Det skal være en pådriver i å gjøre norsk vareproduserende industri grønnere, smartere, mer nyskapende og mer produktivt.

– Norsk katapult NMTC skal utvikles til et teknologisenter i verdensklasse, hvor vi bygger flere mini-fabrikker, med industri 4.0 standard, for å utvikle og teste nye produksjonsteknologier og nye arbeidsmåter. Senteret skal være en ny og viktig læringsarena for både store og små bedrifter, på tvers av bransjer, over hele landet, sier Ottar Henriksen, prosjektleder for NMTC.

Kontaktpersoner

Svein Terje Strandlie, adm direktør SRM og klyngeleder NCE Raufoss
Telefon: 901 01 340, epost:

Ottar Henriksen, prosjektleder for NMTC
Telefon: 901 44 405, epost:

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

NCE Raufoss

Prosjektvarighet:

01.07.2006 - 31.12.2020