Til hovedinnhold
Norsk English

Så ofte må bygningsdelene vedlikeholdes og skiftes ut

Levetid
For bygninger i bruk bør planlegging av intervaller for vedlikehold og utskifting alltid starte med en grundig registrering og tilstandsanalyse av konstruksjoner og komponenter. Foto: SINTEF Byggforsk
Levetid for bygningsdeler er ikke en absolutt størrelse, slik noen tror. Finn tidsintervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler i Byggforskserien.

Anvisningen 700.320 Intervaller for vedlikehold og utskifting av bygningsdeler inneholder oppdaterte tabeller med forslag til korte, middels og lange intervaller for vedlikehold og for utskifting av bygningsdelene. Det gis også kortfattede råd om tiltak.

Begrensninger

Tabellene kan ikke brukes direkte til å fastslå levetid for en konkret bygningsdel. I en slik bedømmelse må det også inngå kunnskap om:

  • bygningsdelens tekniske tilstand
  • materialegenskaper og oppbygning
  • belastninger, for eksempel klimaet på stedet

Intervallene som er gitt i anvisningen, er i hovedsak retningsgivende for teknisk funksjonalitet. Det betyr at intervallene kan bli kortere eller lengre hvis man baserer seg på andre kriterier, som estetikk, antikvarisk verdi eller endrede krav til sikkerhet. Kravet til pålitelighet vil påvirke valg av intervall.

Nyttig informasjon

Anbefalte intervaller for vedlikehold og antatt tid for utskifting (levetid) er nyttig informasjon ved vedlikeholdsplanlegging og beregning av års- og livssykluskostnader.

Levetid for bygg og bygningsdeler er "tiden som bygget eller dets deler oppfyller krav til (ønsket) funksjon". Levetid er altså ikke en iboende egenskap. Se nærmere forklaring i 700.307 Definisjoner, etablering og bruk av levetidsdata for bygg og bygningsdeler.

Kontaktperson