Til hovedinnhold
Norsk English

Nye bygninger kan varmes opp med tilluft alene

Åpent kontorlandskap med oppvarming via tilluft
Illustrasjonsfoto: GK
Strengere energikrav gir oss bygninger med svært lavt oppvarmingsbehov selv på kalde dager. Med god prosjektering og drift kan hele behovet dekkes med temperert tilluft.

I forskningsprosjektet ForKlima (Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov) har SINTEF dokumentert at man med god prosjektering og drift kan løse hele oppvarmingsbehovet via temperert tilluft. Målinger og tilbakemeldinger fra brukerne dokumenterer godt inneklima og fornøyde brukere.

En ny rapport fra SINTEF beskriver hva som må til for å gjøre forenklet behovsstyrt klimatisering mulig, og hvilke hensyn man må ta for å lykkes med slike løsninger.

Nye forutsetninger for oppvarming via tilluft

- Mye har endret seg siden forrige gang vi forsøkte oppvarming via tilluft, på 1980-tallet. Bygninger med godt isolert bygningskropp og behovsstyrt ventilasjon er den nye hverdagen i byggebransjen. I rapporten viser vi en egnet kravspesifikasjon for installasjoner i kontorbygg med energi- og miljøambisjoner, sier seniorforsker Kari Thunshelle i SINTEF Byggforsk.

- Mange kravspesifikasjoner som benyttes i dag, er ikke tilpasset bygg som har bedre isolert bygningskropp, og som dermed kan være egnet for oppvarming via tilluft, forteller hun.

Den nye rapporten viser hva som må spesifiseres ut over andre standard kravspesifikasjoner, krav i TEK og NS 3701. Rapporten fokuserer spesielt på hva som er viktig ved oppvarming i vintersesongen. Om sommeren fungerer denne typen anlegg som tradisjonelle anlegg.

Lokalt klima, isolering og varmelaster avgjør

For å oppnå et godt resultat ut fra en funksjonsbasert kravspesifikasjon, er man avhengig av god dialog mellom alle parter: byggherre, bruker, uteleiemegler og prosjekterende. Avklaring av forventninger og forutsetninger er viktig for sluttresultatet.

- For bygg med svært lavt energibehov og oppvarming via tilluft, er det springende punktet i prosjekteringen om forholdene faktisk er tilrettelagt for denne type løsning. Blant annet vil lokalt klima, isoleringen av bygningskroppen og reelle internvarmelaster ha innvirkning på om løsningen med temperert tilluft er egnet, sier Thunshelle.

Last ned rapporten

Les mer om resultatene på prosjektets hjemmeside

Prosjektinformasjon

Prosjektnavn:

ForKlima

Prosjektvarighet:

01.01.2013 - 31.12.2015

Kontaktperson:

Kari Thunshelle

Kontaktperson