For Klima

Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov

12.11.2015 Sluttseminar ForKlima 11. november

Artikler fra VVS-forum

09.07.14 Kan varme via tilluft

Varme via tilluft med aktiv tilluftsventil gir bra inneklima i passivhus, fastslår Vegard Aslaksen ut fra målinger i sin masteroppgave.

Les hele artikkelen fra VVS-forum her.

04.08.14 Kan droppe nattesenking i passivhus

”Nattboosting” med omluft som varmer bygget ved lave utetemperaturer er gunstig strategi som sikrer jevn temperatur og senker energibruk, viser fersk masteroppgave.

 Les hele artikkelen fra VVS-forum her.

18.06.14 Lovende testresultater fra Miljøhuset GK

Selv under de verst tenkelige forholdene har Miljøhuset GK god luftkvalitet og godt inneklima, viser foreløpige forskningsresultater. Gjennom prosjektet Forklima har Sintef Byggforsk i vinter gjennomført både tester og spørreundersøkelser i Miljøhuset GK.

Les hele artikkelen fra VVS-forum her.

Prosjektleder:

Forsker:

 

Prosjektet ForKlima er et forskningsprosjekt med byggeiere, rådgivere, produktutviklere og forskere for å evaluere og forbedre tekniskeløsninger for yrkesbygg med passivhus standard.

Oppdatert 30.08.2013