For Klima

Forenklet behovsstyrt klimatisering av kontorbygg med svært lavt oppvarmingsbehov

Lenker

Her finner du lenker til omtale av prosjektet på nett.

 

Publisert 2. mars 2011

Oppdatert 30.08.2013